Woningbouw Zundert zit flink in de lift
De Tuinderij, een van de vele woningbouwprojecten in de gemeente Zundert.
De Tuinderij, een van de vele woningbouwprojecten in de gemeente Zundert. (Foto: Charles van Campenhout)

Woningbouw Zundert zit flink in de lift

ZUNDERT - Wie om zich heen kijkt, kan er niet omheen. In de gemeente Zundert wordt momenteel flink gebouwd. Verdeeld over de vijf dorpskernen worden er de komende jaren via negentien woningbouwprojecten ruim 480 nieuwe woningen gerealiseerd.


Tot grote tevredenheid van wethouder Patrick Kok, portefeuillehouder wonen en volkshuisvesting. “Het gaat goed met de woningbouw in onze gemeente,” stelt hij. “De productie is op orde. Gezien de enorme vraag naar woningen en de krapte op de woningmarkt waarmee we worden geconfronteerd, zijn er de nodige projecten die hierop inspelen.”

Snelheid

Zeker zo blij is hij daarnaast met de snelheid waarmee de procedures rond de woningbouw worden doorlopen. “Neem de projecten De Luwte in Achtmaal en De Roskam in Zundert. Met betrekking tot deze projecten zijn geen zienswijzen ontvangen. Het betekent dat een procedure in een jaar kan verlopen. Bij het project De Groene Kamers zijn wel zienswijzen ontvangen, maar zijn geen beroepszaken ingesteld. Dat scheelt zo een jaar tijd. Het project Ruyterhof is inmiddels onherroepelijk. Er hoeft dus geen gang naar de Raad van State te worden gemaakt. Deze ontwikkelingen betekenen dat we sneller kunnen bouwen en dat is in het belang van de woningvoorraad.” Wat dat betreft werpen de door de Gemeente Zundert geleverde inspanningen op het gebied van burgerparticipatie volgens de wethouder hun vruchten af. “Door gezegd ‘aan de voorkant’ al met inwoners in gesprek te gaan proberen we zoveel mogelijk overeenstemming te bereiken over wensen en ideeën. Dat werkt heel goed.”

Levendigheid

De huidige woningbouw vindt plaats zowel midden in de dorpsharten, als ter afronding van de randen van de vijf dorpen in Zundert. De woningen komen in alle soorten en maten en dat is volgens wethouder Patrick Kok zeer welkom. “De vraag naar geschikte woningen voor starters, gezinnen en senioren is hoog. Bovendien is er ruimte voor winkels en horeca dat extra levendigheid in de kernen brengt. De komst van een nieuwe supermarkt in Wernhout is hiervan een treffend voorbeeld.”

Sociale huur

De nieuwe woningen bestaan uit zowel appartementen als grondgebonden woningen en kennen verschillende prijsklassen. Nieuw voor Zundert is dat er in de kernen Achtmaal, Rijsbergen en Wernhout sociale koop tot 2 ton wordt toegevoegd aan het woningaanbod. Daarnaast is er nadrukkelijk aandacht voor de realisatie van sociale huurwoningen, bijvoorbeeld in De Tuinderij in Zundert. Zelfs hartje Zundert, op de locatie van het pand Jacobs, worden straks sociale huurwoningen gebouwd. Wethouder Patrick Kok: “Hoe mooi is dat? Van dit project bestaat zelfs veertig procent uit nieuwe huurwoningen.”

Rotte kiezen

Het past volgens de wethouder bij het streven om de zogeheten ‘rotte kiezen’, oude en leegstaande panden in de harten van de dorpskernen, te verwijderen. “Je praat dan over binnenstedelijke transformatie, waarbij je in een moeilijke omgeving toch tot bouwen komt. Het is mooi dat dit nu onder meer in Zundert gestalte krijgt. Er is voor 2,5 miljoen euro geïnvesteerd in de Molenstraat. Ik vind dat projectontwikkelaars dan ook best mogen investeren in de panden die ernaast staan. Dat gebeurt gelukkig ook. Als je over twee jaar de Molenstraat inrijdt, zul je een heel ander beeld zien. De locatie Bredaseweg 2 moet een bestemming krijgen en ook CC De Schroef moet worden aangepakt, maar onder meer het project Tantes van Van Gogh zal volledig afgerond zijn. Met daarnaast de projecten De Roskam, pand Jacobs en voormalige locatie Bakx Badkamers zal er sprake zijn van een enorme opwaardering van het gebied. Dat is natuurlijk het beeld dat je graag wilt zien.”

Woonvisie

Op het moment werkt de Gemeente Zundert aan een woonvisie. Deze geeft aan hoeveel en wat voor soort woningen in Zundert nodig zijn en hoe de Gemeente Zundert hier invulling aan gaat geven. Om tot een nieuwe woonvisie te komen wordt middels twee bijeenkomsten een participatietraject gestart. De eerste bijeenkomst is op donderdag 10 september in de Koutershof aan de Koutershof 4 in Rijsbergen om 19.00 uur. Hierbij worden de belangrijkste uitkomsten gedeeld van het woononderzoek dat is uitgevoerd door STEC, in samenwerking met de gemeente en woningcorporatie Thuisvester. De tweede bijeenkomst vindt plaats bij De Tijd aan de Antwerpseweg 24 in Rijsbergen en is op donderdag 8 oktober om 19.00. Hierbij wordt het concept van de nieuwe woonvisie gepresenteerd en kan hierop worden gereageerd. De definitieve woonvisie wordt eind dit jaar voorgelegd aan de gemeenteraad.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>