Dorpsraad Rijsbergen: ‘Inrichting Bavostraat moet hoger op agenda’
<p>Dorpsraad Rijsbergen maakt zich sterk voor maatregelen om de verkeersveiligheid in de Sint Bavostraat &nbsp;te verbeteren.</p>

Dorpsraad Rijsbergen maakt zich sterk voor maatregelen om de verkeersveiligheid in de Sint Bavostraat  te verbeteren.

(Foto: Addo Sprangers)

Dorpsraad Rijsbergen: ‘Inrichting Bavostraat moet hoger op agenda’

RIJSBERGEN - Aan de verkeersveiligheid in de Sint Bavostraat valt nog wel het een en ander te verbeteren, zo blijkt uit de door de Dorpsraad Rijsbergen gehouden enquête over dit onderwerp. Ook wethouders Johan de Beer en Patrick Vos erkennen dit. Vanuit het door de gemeenteraad vastgestelde Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) echter geniet aanpak van de verkeersveiligheid van de belangrijkste Rijsbergse verkeersader op dit moment geen prioriteit.


Is de Sint Bavostraat in Rijsbergen voldoende veilig voor andere weggebruikers dan bestuurders van auto’s, zoals fietsers en voetgangers? Zijn de oversteekplaatsen zodanig ingericht dat hiervan veilig gebruik kan worden gemaakt? Het waren vragen waarop de Dorpsraad Rijsbergen vanuit haar achterban graag antwoord wenste met het oog op door de gemeenteraad vast te stellen beleids- en beheerplannen als het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Afgelopen zomer hield de Dorpsraad Rijsbergen via haar website en Facebook-pagina daarom een enquête onder de inwoners van Rijsbergen.

Verkeersveiligheid

Die enquête werd door 405 personen ingevuld. Hun antwoorden verschaften de Dorpsraad Rijsbergen niet alleen inzicht over de heersende meningen rondom het thema verkeersveiligheid, ook ontving zij via deze input uiteenlopende suggesties en opmerkingen betreffende andere onderwerpen, zoals de inrichting van het Marktplein en het Lindekensplein. Voor wat betreft het thema verkeersveiligheid is in ieder geval duidelijk dat een belangrijk deel van de Rijsbergse bevolking zich lang niet altijd veilig voelt in het verkeer. Dat geldt voor bijna een derde van de fietsers. Ook bijna een derde van de voetgangers voelt zich niet veilig. Over de snelheid waarmee auto’s door de Bavostraat zouden mogen rijden, zijn de meningen sterk verdeeld. Meer dan de helft (54,4%) geeft de voorkeur aan een maximumsnelheid van 30 km per uur, terwijl 44,1% de huidige maximumsnelheid van 50 km per uur prima vindt. Maar liefst 66,5% blijkt voorstander van een 30 km-zone tussen het terrein van de Boerenbond en gemeenschapshuis Koutershof. Het aantal oversteekplaatsen in de Sint Bavostraat wordt enerzijds door ruim een derde van de bevraagden aangemerkt als te weinig. Anderzijds is ruim een derde van mening dat het aantal oversteekplaatsen voldoende is. In totaal 37,9% echter vindt dat de oversteekplaatsen onvoldoende veilig zijn om te gebruiken, tegenover 18% die vindt dat dit wel voldoende veilig kan.

Agenda

Naar aanleiding van de resultaten van de enquête is de Dorpsraad Rijsbergen in gesprek gegaan met wethouders Kok en De Beer, waarbij onder meer het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) de revue is gepasseerd. Hieruit is volgens Pierre van der Made, secretaris van de Dorpsraad Rijsbergen en lid van de werkgroep Leefbaarheid Rijsbergen, naar voren gekomen dat de eerstkomende vier tot vijf jaar prioriteit wordt gegeven aan andere projecten in de gemeente Zundert, mede vanuit budgettaire overwegingen. De Dorpsraad Rijsbergen heeft reeds aangekondigd dat er voor wat betreft de Sint Bavostraat politieke wegen zullen worden bewandeld om te bewerkstelligen dat de in ieder geval op korte termijn gewenste maatregelen hoger op de agenda komen te staan.

Surf voor meer informatie naar www.dorpsraadrijsbergen.nl

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/zundert&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;