<p>V.l.n.r. Ren&eacute; Disseldorp, Ankie de Hoon en Arjan Melisse.</p>

V.l.n.r. René Disseldorp, Ankie de Hoon en Arjan Melisse.

(Foto: Addo Sprangers)

SWZ vreest voor voortbestaan na forse subsidieverlaging

ZUNDERT - Stichting Welzijn Zundert (SWZ) ziet de toekomst somber in. Reden is de subsidiebeschikking 2021 en de hieruit voortvloeiende, fors verlaagde subsidie vanuit de Gemeente Zundert voor de Zundertse welzijnsclub. SWZ vreest voor haar voortbestaan.


SWZ diende voor de huidige jaargang een subsidieaanvraag in ter hoogte van 479.514 euro, volgens de Zundertse welzijnsorganisatie inclusief alle extra taken die zij uitvoert. Dat bedrag gaat SWZ bij lange na niet ontvangen. In totaal werd namelijk een subsidie van 187.116 euro toegekend, beduidend minder zelfs dan de 312.440 euro die zij vorig jaar ontving. Een flinke tegenvaller dus voor SWZ. René Disseldorp, bestuursvoorzitter van SWZ, penningmeester Arjan Melisse en directeur Ankie de Hoon tonen zich dan ook meer dan teleurgesteld.

Spelregels

“In juni 2017 is door de raad unaniem besloten om SWZ onder een aantal voorwaarden jaarlijks drie ton toe te kennen voor de uitvoering van haar werkzaamheden en diensten,” vertelt Melisse. “Met dit tot en met 31 december lopende contract zijn wij als SWZ akkoord gegaan. Vervolgens is er echter een nieuwe wind gaan waaien. Zo zijn er extra eisen rond activiteiten gesteld. In juli vorig jaar kregen we te horen hoe de Gemeente Zundert het wil hebben. Daarna veranderde dat telkens.” En dat laatste gaat er bij hem niet in. “Mijn rol is die van klinische financieel analist. Op basis van mijn kennis voer ik financieel beleid. Wat mij persoonlijk steekt: je zegt als raad ‘zó willen we het’, en vervolgens wijzig je tussentijds de spelregels.”

Anticiperen

René Disseldorp zag het de laatste maanden al wel aankomen, zegt hij. “SWZ voert al 25 jaar tot volle tevredenheid taken uit voor de Gemeente Zundert op basis van subsidie. Totdat er nieuwe ambtenaren kwamen die vinden dat het beleid op de schop moet. Plotseling werd er gesproken over tenderen, ofwel openbaar aanbesteden. Dat kunnen wij als kleine, lokale stichting niet.” Daarom werd volgens directeur Ankie de Hoon door SWZ een Prestatievoorstel 2021 geschreven, met hierin een langetermijnvisie. “Een voorstel waar we trots op zijn, met innovatie, preventie en samenwerking als steekwoorden,” aldus René Disseldorp. “Er is veel werk in gestoken, maar het is door de Gemeente Zundert naast zich neergelegd. We hebben er geen reactie meer op gehad. En vervolgens krijg je op 9 december te horen dat de subsidie zó wordt toegekend en worden we voor het blok gezet. Hoe kun je daar nou vóór 1 januari nog op anticiperen? Het was eerlijker geweest om gewoon te zeggen: jongens, het is over.”

Crisis

“En dat terwijl we midden in een crisis zitten,” zegt directeur Ankie de Hoon. “Onder de noemer ‘Samen tegen Corona, Samen voor Zundert’ zijn we er als SWZ vol ingedoken en aan de bak gegaan. Niemand weet hoe de coronacrisis gaat lopen, maar ondertussen moeten wij nadenken over stoppen, afbouwen of doorgaan. Zundert heeft goud in handen, maar ze gooien het weg. Dat noem ik onbehoorlijk bestuur.”

Agenda

SWZ heeft nu haar hoop gevestigd op de gemeenteraad middels een afgelopen maand aan alle fracties en raadsleden verzonden brief. “We hebben gevraagd om dit op de agenda te zetten en het college ter verantwoording te roepen,” besluit René Disseldorp.

Begrip

Wethouder Twan Zopfi, portefeuillehouder zorg en welzijn, zegt begrip te hebben voor de teleurstelling aan de zijde van SWZ. “Ik snap terdege dat het niet leuk is dat je voor een dergelijke subsidievermindering wordt gesteld en daarmee ook voor de consequenties die dit heeft voor de organisatie. De hele procedure is echter ordentelijk verlopen en de spelregels zijn netjes gehanteerd. We zijn steeds in gesprek gebleven. Het is vervelend dat de situatie is zoals die is.”

Subsidiebeleid

De suggestie dat SWZ door het ontvangen van de subsidiebeschikking op 9 december voor het blok gezet zo zijn, noemt hij ‘kort door de bocht’. “We waren er al een jaar mee bezig. Eind 2019 zijn alle subsidies bij de organisaties formeel opgezegd. We hadden een nieuw subsidiebeleid voor ogen, dat in 2020 is vormgegeven. Subsidies worden alleen nog verstrekt voor activiteiten die ten dienste staan aan gemeentelijke doelstellingen en niet voor organisaties. Dat nieuwe subsidiebeleid is tot stand gekomen samen met onder anderen SWZ. Het klopt dat SWZ al 25 jaar diensten uitvoert in opdracht van de Gemeente Zundert, maar de Gemeente Zundert is niet op aarde gezet om SWZ overeind te houden. Wij subsidiëren diensten. SWZ heeft hiertoe, net als andere organisaties, een aanvraag ingediend. We hebben zelfs aangeboden om mee te kijken en te helpen bij het invullen van de formulieren, maar daar heeft SWZ geen gebruik van gemaakt.”

Visiedocument

Van het door SWZ aangevoerde ‘tenderen’ is volgens de wethouder geen sprake. “Het subsidiebeleid is zó opgesteld dat wij mogelijk in de toekomst aanbestedingen kunnen doen voor inkoop. Dat hebben we nu niet gedaan. Het is dus niet aan de orde.” Met betrekking tot het Prestatievoorstel 2021 van SWZ meldt hij dat er overleg over is geweest. “Het voorstel zelf hoefde niet te worden beoordeeld, al zag het er als visiedocument veelbelovend uit. Het moest worden omgezet in een subsidieaanvraag. Ik had ook verwacht dat die aanvraag op het Prestatievoorstel zou aansluiten, maar tegen de meetlat gelegd kwamen andere subsidieaanvragen beter uit de bus. Wij hebben iedereen gevraagd: kijk naar de gemeentelijke doelstellingen en doe een aanvraag. Vervolgens zijn de subsidieaanvragen beoordeeld. Mijns inziens gaat SWZ meer uit van organisatiebekostiging, terwijl de Gemeente Zundert uitgaat van het bekostigen van activiteiten.”

 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/zundert&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
Vacatures