<p>Johan de Beer: &#39;Toename van het accres van het Gemeentefonds heeft ons positief verrast&#39;</p>

Johan de Beer: 'Toename van het accres van het Gemeentefonds heeft ons positief verrast'

(Foto:Jan Stads P4P)

Meerjarenbegroting Zundert: ‘Positieve cijfers voor komende jaren’

ZUNDERT - “Een positieve meerjarenbegroting met de cijfers diep in het zwart.” Wethouder Johan de Beer, portefeuillehouder Financiën, is meer dan tevreden over de netwerkbegroting 2022-2025, waarbij de jaarlijkse begroting rond de 50 miljoen euro ligt.


De vierde en laatste begroting van de huidige bestuursperiode wordt op dinsdag 9 november voorgelegd aan de raad, maar die zal door de gepresenteerde cijfers nauwelijks kunnen worden verrast. Met en proloog in april, een tussentijdse actieve informatievoorziening in juni en een zomernota met de meest actuele inzichten en rapportage in juli, zijn de financiële ontwikkelingen met betrekking tot de Gemeente Zundert tussentijds meerdere malen duidelijk geschetst. Wethouder Johan de Beer: “Als je kijkt naar bijvoorbeeld de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugd, waren de uitdagingen voor Zundert best groot. Toen werd er door ons gedacht aan bezuinigingen van 1 miljoen tot 1,5 miljoen euro, een bedrag dat bij de prognose in juli al was teruggebracht tot vijf ton. 

Opschalingskorting

Een andere meevaller is de zogeheten opschalingskorting. Deze wordt opgeschort voor het jaar 2022, waardoor we eenmalig een bedrag van 260.000 extra ontvangen. Dit bedrag koppelen we aan de voorgenomen bezuiniging van vijf ton uit de Zomernota, waardoor we twee ton aan geplande bezuinigingen in ieder geval voor 2022 niet hoeven door te voeren.”

Jeugdzorg

Een mooie meevaller dus, al wil De Beer nog niet te vroeg juichen. “De afgelopen periode hebben we meer geld uitgegeven aan jeugdzorg. Dat geld krijgen we  gecompenseerd: één miljoen voor onze gemeente voor één jaar. Voor 2022 is de compensatie ingeboekt voor 100%, voor de drie daarop volgende jaren voor 75%. Het Rijk moet voor deze compensatie met structurele oplossingen komen voor wat betreft Wmo en Jeugd. We gaan er echter van uit dat er vóór 2023 wel een kabinet tot stand komt en dat er dan een nieuwe herverdeling van de gelden in het Gemeentefonds komt.”

Positief verrast

Zo zijn er meer zaken te melden die van invloed zijn geweest op de nu gepresenteerde meerjarenbegroting. “Vorig jaar waren er veel onzekerheden,” vertelt Johan de Beer. “We zijn echter uit de coronacrisis geklommen en het herstel in Nederland verloopt goed. Dat uit zich ook in de van het Rijk ontvangen uitkering. De septembercirculaire na Prinsjesdag zorgde voor goed nieuws met de melding van de toename van het zogenaamde accres van het Gemeentefonds, wat in Zundert gaat oplopen tot een bedrag van zes tot acht ton. Dit heeft ons positief verrast. Door dit accres ontstaat voor Zundert een structureel en reëel sluitende meerjarenraming met positieve saldi voor alle jaren.”

Verlaging OZB

‘Last but not least’ kondigt de wethouder een verlaging van de tarieven van de onroerendezaakbelasting (OZB) aan. Met dank aan de straks naar verwachting met 8 tot 10% gestegen WOZ-waarde van woningen, een gevolg van de forse huizenprijzen. “We rekenen op 1% opbrengststijging,” aldus De Beer. “Het is eigenlijk een indexatie.” De raad wordt nog voor de begrotingsbehandeling geïnformeerd over de concepttarieven. Deze zijn nu nog niet bekend.

n

 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/zundert&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
Vacatures

Diverse funties

Gemert

Allround monteur en een Werkplaats monteur

Hoogerheide

Meerdere vacatures

Zierikzee

Bezorgers

Gemeente Roosendaal, Bosschenhoofd en Roosendaal

Verkoop/backoffice medewerk(st)er Etten-Leur

Etten-Leur