<p>René Maas bij de 'nieuwe' Assortimentstuin in wording.</p>

René Maas bij de 'nieuwe' Assortimentstuin in wording.

(Foto: Addo Sprangers)

Assortimentstuin ‘nieuwe stijl’ krijgt gestalte

KLEIN ZUNDERT - Zundertenaar René Maas, bekend als projectontwikkelaar, nam vorig jaar als privépersoon de Assortimentstuin over van Staatsbosbeheer. Hij wilde per se niet dat het stuk grond verloren zou gaan. Sterker nog: de Assortimentstuin moet een groene ontmoetingsplek voor heel Zundert en Klein Zundert worden. Met de fysieke aanpak van het perceel zijn inmiddels belangrijke eerste stappen gezet.


De Assortimentstuin in Klein Zundert kent inmiddels een roerige geschiedenis. In 1988 werd de tuin aangelegd als een soort levende showroom voor de vele boomkwekerijen in de gemeente Zundert, die er hun assortiment konden tonen. Drie jaar later werd er op het middenterrein zelfs de eerste vakbeurs GrootGroen gehouden. Het onderhoud van de Assortimentstuin bleek echter een niet geringe opgave en uiteindelijk werd besloten het terrein af te stoten. Het resultaat was een Assortimentstuin die al snel verwilderde en er jaren ongebruikt bij lag.

Onzekerheid

Dat er iets met het perceel moest gebeuren was evident. Stichting Bij Anna nam hiertoe in 2016 een eerste serieuze poging. Met als idee het creëren van een sociale ontmoetingsplek voor alle inwoners, organiseerde de stichting kleinschalige activiteiten gericht op ontmoeting rondom een vrolijke pipowagen. Begin 2019 werden middels een zogeheten ‘parkdeal’ de krachten gebundeld met de Dorpsraad Klein Zundert om zogezegd een duurzame oplossing te zoeken voor een goed functionerend park. Parallel hieraan zette de Gemeente Zundert een participatieproces op om te komen tot ‘een park voor de gemeenschap met ruimte voor onder andere natuur, recreatie en sport’. Een paar maanden later echter al besloot Stichting Bij Anna de gebruiksovereenkomst die er was met Staatsbosbeheer en de Gemeente Zundert op te zeggen. Reden: de onzekerheid over de toekomst van de Assortimentstuin. Bovendien waren de vrijwilligers van de stichting inmiddels meer tijd kwijt aan het onderhoud van de Assortimentstuin dan aan het organiseren van activiteiten.

Werkzaamheden

Staatsbosbeheer bood de Assortimentstuin vervolgens te koop aan bij de Gemeente Zundert, maar die hapte niet toe. Staatsbosbeheer schetste hierop het resterende scenario: óf het perceel zou worden verkocht aan gemeente, waterschap of Provincie Noord-Brabant, of het perceel zou in de openbare verkoop gaan. Een idee dat René Maas deed gruwelen. Hij is van mening dat de groene long tussen Zundert en Klein Zundert moet worden behouden: Vele Zundertenaren wandelen hier graag, waaronder ik.“ Dit gebied mag niet verloren gaan.” Als privépersoon kocht hij daarom de grond. Stichting Assortimentstuin gaat het gebied straks beheren en exploiteren. Deze stichting wordt binnenkort opgericht. Vooruitlopend daarop heeft Maas de voorbije tijd reeds verschillende werkzaamheden aan het terrein laten uitvoeren. Zo is het hele complex opgeschoond en is er een vijver met strandje aangelegd. In het voorjaar is de Assortimentstuin helemaal opnieuw ingezaaid, zodat deze er straks netjes bij ligt en ook machinaal kan worden onderhouden. Tevens worden er nieuwe wandelpaden aangelegd. Naadloos aansluitend op de landschapszone De Tuinderij ontstaat er een gebied waar het straks heerlijk recreëren is.

Ideeën

Er ligt een plan op hoofdlijnen waar natuur en recreatie samenkomen, met ruimte voor bijvoorbeeld sportvoorzieningen en een speelplek voor kinderen. “De invulling is echter zeker nog niet definitief,” zegt Maas. “Naar aanleiding van onze oproep om mee te denken over de bestemming voor de Assortimentstuin, hebben wij diverse reacties binnen gekregen. Als vervolg hierop willen we in kleine groepjes bij elkaar komen om deze ideeën wat concreter vorm te geven. De groepjes bestaan uit personen die hetzelfde idee delen. Tijdens deze gesprekken moet duidelijk worden of de ideeën realiseerbaar en toekomstbestendig zijn. Het uitgangspunt is, dat het idee wordt betaald en onderhouden door de initiatiefnemers. De stichting stelt de grond beschikbaar, de stichting bepaalt of ideeën passend zijn.” Inwoners, verenigingen en organisaties met goede ideeën die ook zelfstandig, via subsidies of via sponsoring kunnen worden gefinancierd, kunnen zich overigens nog steeds melden. Surf voor meer informatie naar www.assortimentstuin.nl.

 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/zundert&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief