<p>Het asfalt op de Bredaseweg, straks onderdeel van een 30 km/uur-zone, blijft voorlopig liggen.</p>

Het asfalt op de Bredaseweg, straks onderdeel van een 30 km/uur-zone, blijft voorlopig liggen.

(Foto: Addo Sprangers)

Entree Zundert straks 30 km/uur-zone

ZUNDERT - Het gedeelte van de Bredaseweg dat de entree vormt naar de dorpskern van Zundert, tussen de rotonde en de Willem Passtoorsstraat, wordt straks een 30 km/uur-zone. Dat geldt eveneens voor de aansluitende Willem Passtoorsstraat en de Kapellekestraat.


Het plan komt voort uit de tijdens de behandeling van de Zomernota gedane toezegging om nog eens kritisch te kijken naar de financiële dekking van het oorspronkelijke project ‘aanpak traverse Bredaseweg fase II’. Een weginspectie om invulling te geven aan de nieuwe ‘meerjaren’ onderhoudsaanpak van de wegen in de gemeente Zundert heeft voor wat betreft dit deel van Zundert nieuwe inzichten opgeleverd. Met het nu inrichten van de genoemde straten tot 30 km/uur-zone kan volgens het college in de eerste plaats namelijk veel materiaal worden bespaard en daarmee ook de nodige kosten. Daarnaast menen burgemeester en wethouders dat tegelijkertijd een grotere invulling kan worden gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.

Kapitaalvernietiging

Deze nieuwe inzichten vormden de aanleiding tot het voorstel om het oorspronkelijke plan van aanpak traverse Bredaseweg fase II aan te passen. In dit plan was onder meer opgenomen om de maximumsnelheid van 50 km/uur terug te brengen naar 30 km/uur zou worden gebracht. Hiernaast zou bij de herinrichting het asfalt moeten wijken voor straatstenen. Uit de asfaltinspectie is echter naar voren gekomen dat het met beperkt onderhoud nog zeker tien tot vijftien jaar mee kan. Uit de weginspectie is verder naar duidelijk geworden dat op de aangrenzende wegen, de Willem Passtoorsstraat en de Kapellekestraat, het asfalt zeker nog tien tot twintig jaar mee kan. Daarom is, om kapitaalvernietiging te voorkomen, voorgesteld om dit asfalt te laten liggen en integrale aanpak van de entree Zundert, voor dit moment althans, los te laten. 

Duurzaam veilig

Door de genoemde wegen allemaal duurzaam veilig aan te pakken, valt straks de gehele ‘binnenring’ binnen de 30km/h zone en ontstaat volgens het college een duurzaam veilig verkeersgebied. Zo worden de wegen voor doorgaand verkeer onaantrekkelijker gemaakt met een aantal gericht genomen snelheidsremmende verkeersmaatregelen in de vorm van versmallingen. Alle genoemde wegen worden hiernaast voorzien van rode fietssuggestiestroken. Hierdoor ogen de wegen meteen al een stuk smaller, hetgeen de snelheid van gemotoriseerd verkeer moet doen afremmen. Alle verkeersremmende maatregelen zijn overigens demontabel, zodat bijvoorbeeld Corso Zundert hiervan geen enkele hinder ondervindt. Ook de bus en bestemmingsverkeer voor de bevoorrading van winkels kunnen straks zonder belemmeringen van dezelfde routes gebruik blijven maken. Wel wordt de Bredaseweg dusdanig ingericht om deze voor ‘doorgaand verkeer’ onaantrekkelijker te maken. Volgens het college zijn er middels de Randweg immers reeds bestemmingsgerichte toegangen voor Zundert gerealiseerd.

Budget

Door de omvorming tot 30 km/uur-zone komt er op een door de raad reeds vastgesteld budget van 400.000 euro nu een bedrag van 180.000 euro vrij op de begroting. Waar dat laatste bedrag aan moet worden besteed is volgens wethouder Patrick Kok aan de gemeenteraad, of dat nu aan het aan het Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan (GVVP) is of aan een ander project. Het college komt hiervoor in ieder geval niet met een ander voorstel. 

 
&lt;SCRIPT SRC=&quot;//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&amp;cb=[CACHEBUSTER]&amp;referrer=internetbode.nl/zundert&amp;pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&amp;postcode=&quot; TYPE=&quot;text/javascript&quot;&gt;&lt;/SCRIPT&gt;


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief