De vrijwilligers die de begraafplaats het hele jaar door onderhouden.
De vrijwilligers die de begraafplaats het hele jaar door onderhouden. (Foto: Charles Luijten)

St. Bavoparochie Rijsbergen start bijzonder natuurproject

  Algemeen,Nieuws

RIJSBERGEN - Een vooruitstrevend initiatief in Rijsbergen. Het kerkbestuur van de plaatselijke parochie Sint Bavo wil er een perceel van de begraafplaats opofferen om de natuur een handje te helpen. Insecten moeten er straks wel bij varen.


Over de crematie van dierbare overledenen lezen we dagelijks in de krant. Ingevolge een pauselijk decreet uit 1886 gold voor de katholieken tot 1963 echter dat zij uitsluitend mochten worden begraven. Op 27 januari 1964 werd - nadat daartoe bisschoppelijke instemming was verkregen - in Groningen aansluitend op de kerkelijke uitvaartdienst voor het eerst een zeer gelovig katholiek persoon gecremeerd. De komst van de crematoria daarna bracht met zich dat het aantal begrafenissen in de loop der jaren in aantal sterk is gedaald. Hierdoor is algemeen genomen meer ruimte op begraafplaatsen ontstaan en is thans van de noodzaak tot uitbreiding nog nauwelijks sprake, al bevestigen ook hier uitzonderingen de regel.

Populatie

Door de ontstane ruimte op de achter de Sint Bavokerk gelegen begraafplaats is het parochiebestuur op een bijzonder idee gekomen. Een perceel van vier are biedt volgens het bestuur de mogelijkheid om daaraan een andere bestemming te geven. Het bestuur is nu voornemens de grond aan te wenden ten goede van de natuur. Daarbij is vooral het vergroten van de populatie van diverse insecten het doel. "Veel insecten die zeer nuttig zijn voor het bestuiven van bloemen en planten, dreigen stilaan te verdwijnen. Volgens recent onderzoek van het Wereld Natuur Fonds is het wereldwijd slecht gesteld met de biodiversiteit welke belangrijk is voor mens en dier", zegt Jos Kennis die bij het project nauw betrokken is.

Zaadmengsel

Onder aanvoering van voorman Kees Aerts hebben vrijwilligers van de werkgroep onderhoud kerkhof daarom het bewuste perceel volledig in orde gebracht om daarop vervolgens een zaadmengsel van tien verschillende bloemsoorten uit te strooien, zoals de gele gans, borage, cosmea, rode klaproos en slangenkruid. Het is overigens niet de bedoeling dat bezoekers de bloemen straks, wanneer deze in bloei staan, gaan plukken om ze bij de graven te plaatsen, zo wordt duidelijk gemaakt. Het initiatief van het kerkbestuur van de parochie Sint Bavo kan rekenen op veel bijval van de 'kenners'. Ook op deze relatief kleine schaal wordt de natuur een belangrijk handje geholpen, zo stellen zij.

BIJDRAGE CHARLES LUIJTEN 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief