De plek in het centrum van Zundert waar straks het project Tantes van Van Gogh wordt gebouwd.
De plek in het centrum van Zundert waar straks het project Tantes van Van Gogh wordt gebouwd. (Foto: Addo Sprangers)

Bouwproject Tantes van Van Gogh kan van start

  Algemeen,Nieuws

ZUNDERT - Het bouwproject Tantes van Van Gogh in Zundert kan doorgaan. Dat heeft het Zundertse college afgelopen week besloten. In de bouwplannen zijn door projectontwikkelaar DC Bouw & Ontwikkeling diverse aanpassingen doorgevoerd waarmee tegemoet wordt gekomen aan bezwaren van inwoners.


Met het collegebesluit komt een einde aan een aantal jaren van protesten en juridische touwtrekkerij. In oktober 2017 namelijk al gaf de Zundertse gemeenteraad groen licht gegeven voor het bouwproject Tantes van Van Gogh in Zundert. Een meerderheid van de raad stemde toen in met de voor de bouw noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

Nieuwbouw

Tantes van Van Gogh is de naam van het nieuwe bouwproject dat straks gestalte moet krijgen op de plaats van de voormalige schoenwinkel De Roos aan de Markt 25 en de woning aan de Sint Elisabethlaan 3a. Een plan dat enerzijds voorziet in de bouw van een veertien appartementen tellend appartementencomplex aan de Sint Elisabethlaan en anderzijds in herbouw - aan de hand van een op oude ansichtkaarten gebaseerd ontwerp - van het straks vijf appartementen tellende pand aan de Markt 25. Hier woonden in een ver verleden de buurvrouwen - de 'tantes' - van Van Gogh, en met de voorgenomen reconstructie ziet het gebouw er straks uit zoals het er ook ongeveer uit heeft moeten zien in de tijd van Van Gogh.

Verzet

Een mooi plan, zo vonden wethouder Johan de Beer en projectontwikkelaar David Castelijn van DC Bouw & Ontwikkeling een jaar eerder al, in 2016, bij de presentatie ervan. Architecten keken het plan na, stedenbouwkundigen en de Welstandscommissie bogen zich erover, en ambtenaren van de Gemeente Zundert én van de Gemeente Breda, gespecialiseerd in zogeheten binnenstedelijke projecten, hielden het plan tegen het licht. Desondanks liep lang niet iedereen voor het plan Tantes van Van Gogh warm. Sterker nog: het groots gepresenteerde plan leek op weinig sympathie bij (een deel van) de Zundertse bevolking te kunnen rekenen. De Gemeente Zundert ontving tijdens de terinzagelegging in totaal zelfs 76 zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Bovendien startte de Werkgroep Zunderts Hart onder de noemer 'Behoud Van Goghplein in Zundert' een ruim 600 keer ondertekende online petitie tegen het plan.

Hoofdpunten

Van de ontvangen zienswijzen bleken er 57 van exact dezelfde strekking. In bijna alle zienswijzen werden opmerkingen gemaakt over het geprojecteerde appartementengebouw op de achterzijde van het perceel. Twee hoofdpunten kwamen in min of meer dezelfde bewoording telkens naar voren. Zo zouden de bouwmassa en de bouwhoogte van het appartementengebouw leiden tot het verdwijnen van groen, schaduwwerking en beperking van het zicht. Het appartementengebouw zou daarnaast niet passen binnen de historische omgeving (voor wat betreft bebouwing en pleinruimte) en daarmee afbreuk doen aan de omgeving.

Raad van State

De zienswijzen rondom de bouwmassa en bouwhoogte van het appartementengebouw leidden tot aanpassing van zowel het bouwplan als het daarop aangepaste bestemmingsplan. Daarmee was de kous echter niet af, want vervolgens mengde ook de Protestantse Gemeente Zundert (PGZ), de eigenaar van het Van Goghkerkje en de begraafplaats, zich in de strijd. De PGZ meent dat de bouw van appartementencomplex gevolgen kan hebben voor de grondwaterstand en daardoor mogelijk een gevaar oplevert voor het oude Van Goghkerkje en de begraafplaats ernaast. Het beroep van de PGZ bij de Raad van State werd in augustus vorig jaar echter ongegrond verklaard.

Aanpassingen

Nadat de vervolgens door de projectontwikkelaar in december ingediende aanvraag voor de omgevingsvergunning in februari van dit jaar werd verleend, volgden nog twee bezwaarschriften. Deze zijn in mei behandeld door de bezwaarschriftencommissie. Om tegemoet te komen aan de bezwaarmakers, heeft de projectontwikkelaar een aantal aanpassingen verricht in het bouwplan en kon het college afgelopen week de omgevingsvergunning verlenen.

Geluisterd

"We hebben geluisterd en oog gehad voor de bezwaren die zijn ingediend tegen het plan. Op basis van de bezwaren heeft de ontwikkelaar een aantal aanpassingen gemaakt in de bouwplannen. Het college is blij met deze stap waardoor het bouwproject uitgevoerd kan worden," aldus wethouder Patrick Kok, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. De aanpassingen betreffen onder andere het verlagen van de trappenhuizen en deze qua hoogte gelijk te maken met de bovenste verdieping van het appartementengebouw aan de Elisabethlaan. 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief