Foto: Charles van Campenhout
FOTOALBUM

Zundert bezorgt burgemeester Leny Poppe-de Looff warm vaarwel

  Algemeen,Nieuws

ZUNDERT - Bloemen, cadeaus, dankwoorden en felicitaties. Er werden handen geschud, zoenen uitgewisseld en schouderklopjes uitgedeeld. En er vond, 'last but not least', een muzikaal eerbetoon plaats. Het afscheid van burgemeester Leny Poppe-de Looff vrijdag in Zundert was, kortom, een afscheid zoals een afscheid moet zijn.


Een afscheid dat al vroeg op de middag begon met een speciale raadsvergadering in een volgepakte Annakapel aan de Molenstraat, waar de burgemeester naast een schilderij met haar beeltenis het ereburgerschap van de gemeente Zundert ontving. Een hele eer: eerder namelijk mocht alleen André van der Kloot de onderscheiding in ontvangst nemen. Het is dan ook een onderscheiding die slechts in zeer bijzondere gevallen wordt toegekend als blijk van waardering voor inwoners en niet-inwoners die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente of de gemeenschap.

Hartstochtelijk

In de ruim twaalf jaar dat Leny Poppe-de Looff in Zundert het burgemeestersambt bekleedde, is dat laatste onmiskenbaar het geval geweest. Zo bracht ze de gemeente Zundert, vóór haar aantreden in bestuurlijk opzicht een waar wespennest, in rustig vaarwater om de weg vrij te maken voor de realisatie van een toekomstbestendige gemeente. Daarnaast sloten Leny Poppe-de Loof en haar man Piet enerzijds en de lokale gemeenschap anderzijds elkaar hartstochtelijk in de armen.

Vernieuwing

In haar toespraak vrijdagmiddag refereerde de vertrekkende burgemeester uiteraard aan beide zaken. Terugblikkend op de ontwikkeling van de gemeente Zundert sprak ze van een flinke klus. "Zeker in die eerste jaren. Ik wilde dolgraag dat Zundert weer trots op zichzelf werd. Daarvoor moest het nodige worden doorbroken. Vooral de cultuur in de organisatie en de gemeenteraad. Dat is gelukt. Mijn motto, 'Blijf geloven dat het kan', werkte. Vooral na 2010 is de grote vernieuwing doorgezet. Het echte bouwen is toen begonnen. De laatste jaren hebben we hard gewerkt aan de doorontwikkeling naar de netwerkgemeente Zundert. Het resultaat mag er zijn. Zundert is geborgd voor de toekomst. Dat is ook zichtbaar gemaakt in het politiek akkoord van 2018. Ik kan Zundert met een gerust hart verlaten."

Eer

Leny Poppe-de Looff maakte ook duidelijk het een enorme eer en verantwoordelijkheid te hebben gevonden dat zij het burgemeestersambt heeft mogen bekleden. "Dat ik in meerdere besturen, ook buiten de gemeente, mijn verantwoordelijkheid heb mogen nemen. Heb kunnen optreden bij soms moeilijke situaties. Het ambt is een enorme eer. Het blijft bijzonder gekozen te worden en dat de voorkeur naar jou uit gaat", vertelde ze.

Energie

Wel zag ze de voorbij twaalf jaar het burgemeestersambt drastisch veranderen. "Er zijn meer en zwaardere verantwoordelijkheden bij de burgemeester komen te liggen", aldus Leny Poppe-de Looff. "Eigenlijk, als ik terugblik over mijn gehele bestuurlijke carrière, die begon in 1986, is er heel veel veranderd. Waar voorheen de vergaderstukken in copy werden aangereikt en de typmachine nog volop in gebruik was, deed eind jaren negentig de mobiele telefonie schoorvoetend zijn intrede. Nu vergaderen we digitaal en zijn we constant bereikbaar. De digitale snelweg heeft er voor gezorgd dat alles snel moet en gaat. Het vraagt veel energie om dan de regie te houden."

Steun

Als burgemeester stond Leny Poppe-de Looff, samen met haar man Piet, midden in de lokale samenleving. Zo woonde het echtpaar op de Laarse Heide, in de ambtswoning in het centrum Zundert, en midden in hartje Achtmaal. 'We zijn altijd zeer betrokken geweest bij de gemeenschap.  'We', want een deel van het ambt deed ik samen met Piet. In de loop der jaren spraken inwoners ons steevast aan met 'burgemeester en Piet'. Piet, Pieter, heeft mij onvoorwaardelijk gesteund in het ambt. Mij alle ruimte gegeven. Ik kan onmogelijk benadrukken hoe belangrijk dit voor mij is geweest."

Spanning

"Volgende week missen wij helaas de Aardbeienfeesten, en het hamertje trekken. Elk jaar weer de spanning bij welk buurtschap we gingen helpen. Ook de jubel van het Corso vindt op een andere plek plaats. Heel spannend hoe dat gaat. Maar dan wel zonder ons. Piet en ik hebben de gemeente Zundert als een warm bad ervaren. Wij zijn inmiddels vergroeid met de gemeenschap. Dat is lastig loslaten, maar we gaan het toch doen."

Slotakkoord

Die gemeenschap bezorgde het koppel, tijdens de na afloop van de speciale raadsvergadering gehouden receptie, in ieder geval een heel warm vaarwel. Vanzelfsprekend waren de huidige wethouders en tal van raadsleden aanwezig, naast bijvoorbeeld oud-wethouders als Piet Utens en Willemijn van Hees. Net als ondernemers, vertegenwoordigers van de boomteeltsector, afvaardigingen van sportverenigingen en tal van burgers die Leny Poppe-de Looff en haar man nog één keer een hart onder de riem wilden steken. Met als slotakkoord een muzikaal eerbetoon door Koninklijke Harmonie Nut en Vermaak. 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief