Wethouder Patrick Kok: 'Ik zal vaker op straat te vinden zijn om te ontdekken wat er leeft. Best een uitdaging, maar wel eentje waar ik niet voor wegloop'
Wethouder Patrick Kok: 'Ik zal vaker op straat te vinden zijn om te ontdekken wat er leeft. Best een uitdaging, maar wel eentje waar ik niet voor wegloop' (Foto: Addo Sprangers)

Burgerparticipatie met een hoofdletter B

  Algemeen,Nieuws

ZUNDERT - Burgerparticipatie met een hoofdletter B. Als het aan wethouder Patrick Kok ligt, wordt het fenomeen in de gemeente Zundert gemeengoed. Zogeheten stakeholders worden dan ook nadrukkelijk uitgenodigd om mee te denken en mee te praten over wat zij belangrijk vinden.


En dat betekent om te beginnen dat die stakeholders een belangrijke invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de beheerplannen die betrekking hebben op verdere ontwikkeling van de openbare ruimte in de gemeente Zundert: het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) en Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Na de zomer start de Gemeente Zundert met het opstellen van die beheerplannen. De wensen en behoeften van inwoners en partners staan hierbij centraal.

Bestuursopdracht

Actualisatie van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is een speciaal project: dit is één van de zes bestuursopdrachten uit het Politiek Akkoord Bestuursperiode 2018-2022. Hiermee geeft de gemeenteraad aan dat het actualiseren van het GVVP prioriteit heeft. De bestuursopdracht richt zich enerzijds op het vernieuwen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan, anderzijds op een tracékeuze voor de zuidelijke verkeersontsluiting.

Dialoog

"Het actualiseren van beleid is noodzakelijk gezien de dynamiek in de gemeente Zundert", licht wethouder Patrick Kok toe. "Òf ik ga alleen achter de tafel zitten, òf ik doe dat samen met anderen. Ik ben een wethouder die zijn oor te luisteren legt op straat. Wat er allemaal speelt in de directe leefomgeving, weten de inwoners veel beter dan ik. Daarom is burgerparticipatie zo belangrijk. Het is daarnaast een kernwoord in het politiek akkoord. Bovendien komt de Omgevingswet op ons af, een wet die straks alle wetten voor de leefomgeving bundelt. Het draait daarbij om de fysieke leefomgeving en dat gaat verder dan een gebouw alléén. Centraal staat de vraag hoe je het leefklimaat zo goed mogelijk kunt invullen. Daarom is de dialoog van belang: hoe gaan we het doen? Naast elkaar en niet tegenover elkaar, al mag het debat best scherp zijn. Al wil burgerparticipatie niet zeggen dat iedereen ook altijd krijgt wat hij wil."

Bijeenkomsten

Na de zomer start de gemeente met het opstellen van de plannen. De aftrap bestaat uit het ophalen van de ambities. Dat gebeurt via bijeenkomsten in de verschillende dorpskernen. Iedereen is dan welkom om zijn of haar behoeften en wensen naar voren te brengen. Het gaat daarbij om stakeholders als inwoners, ondernemers, hulpdiensten, verkeerskundige belangenorganisaties, scholen, zorginstellingen en zorgentra, sportverenigingen en culturele instellingen. "Mensen willen graag meedenken over de ontwikkeling van de openbare ruimte", weet de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening. "Een goed teken, dit geeft aan dat het leeft. Ik heb daarbij als wethouder een faciliterende rol, om vervolgens een weloverwogen besluit te kunnen voorleggen aan de gemeenteraad. In de raad moet de discussie plaatsvinden waarna de verschillende fracties op basis van hun achterban hun keuzes kunnen maken."

Consensus

Hij zegt een inhoudelijke kruisbestuiving te verwachten. "Als ik een weg reconstrueer en ik weet al dat de riolering daar over vijf jaar moet worden vervangen, waarom zou je dat dan niet meteen aanpakken? Het is efficiënt en de inwoners worden op die manier sneller bediend. De omgeving weet soms goede en leuke plannen te verzinnen. Het participatieproces rond de herinrichting van de Molenstraat is ook goed doorlopen. Omwonenden, het gehandicaptenplatform, ondernemers, iedereen heeft zijn zegje kunnen doen. Tijdens dat proces zijn er misschien wel meningsverschillen geweest, maar uiteindelijk is er toch consensus ontstaan. Dat geldt ook voor de plaatsing van de snelheidsremmende bloembakken in de Veldstraat, Meirseweg en Burgemeester Manderslaan. Niet iedereen is er misschien even blij mee, maar het is wel door de omwonenden onderling bepaald."

Kwetsbaarder

Over pakweg een jaar moeten de nieuwe beheerplannen klaar zijn. Wethouder Patrick Kok heeft er ook alle vertrouwen in dat dit gaat lukken met de nieuwe werkwijze. "Voor college, raad en inwoners is het een nieuw en best spannend proces waarbij we allemaal wat kwetsbaarder zijn. Voordeel is wel dat mensen niet achteraf hun zorgen of eisen hoeven te bepleiten, maar dit vooraf al kunnen doen om tot een resultaat te komen. Weglopen betekent eenvoudigweg niet participeren. Dan laat je de voordelen die je kunt bereiken wellicht liggen." Volgens de wethouder is 'polderen' dan ook het toverwoord. "Het komende jaar zal voor mij heel druk worden. Ik zal vaker op straat te vinden zijn om te ontdekken wat er leeft. Best een uitdaging, maar wel eentje waar ik niet voor wegloop."

 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>


NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief