Het huidige gebouw van basisschool Zonnebloem aan de Burgemeester Manderslaan in Zundert.
Het huidige gebouw van basisschool Zonnebloem aan de Burgemeester Manderslaan in Zundert. (Foto: Addo Sprangers)

Contouren nieuwe onderwijshuisvesting in Zundert krijgen gestalte

  Algemeen,Nieuws

ZUNDERT - De Zundertse gemeenteraad moet er straks nog een definitief oordeel over vellen, maar voor zowel het college als Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) is het voorkeursscenario voor de toekomstige huisvesting van de basisscholen in Zundert en Klein Zundert al wel helder: er moet straks in beide kerkdorpen een Integraal Kindcentrum (IKC) komen.


En daarmee komt in ieder geval één van de opties voor onderwijshuisvesting naar voren die in januari 2018 reeds werden gepresenteerd door het externe en onafhankelijke onderzoeksbureau Dimensus. Toen werd nog gesproken van ofwel renovatie van de bestaande basisscholen op de huidige drie locaties, ofwel vervangende nieuwbouw in de vorm van één nieuw IKC ofwel vervangende nieuwbouw in de vorm van twee nieuwe IKC's.

Investeringsvolume

Al is volgens wethouder Johan de Beer ook over laatstgenoemde optie het laatste woord nog niet gesproken. "We hebben nog een aantal belangrijke maanden voor de boeg waarin we onder meer concreet op zoek moeten naar de locaties voor beide IKC's. Daar hoort ook een bepaald investeringsvolume bij. Hier gaan we op anticiperen middels de binnenkort te presenteren Begroting".

Voorkeursscenario

Eén ding is al wel duidelijk: de keuze voor twee IKC's betekent dat de basisscholen Zonnebloem en Sint Anna straks worden ondergebracht op één locatie in Zundert, terwijl de Sint Antoniusschool in Klein Zundert blijft gehuisvest, al dan niet op de vertrouwde locatie. Het is ook het scenario waarvoor SPOZ nadrukkelijk haar voorkeur heeft uitgesproken. Lenie van Breda, voorzitter College van Bestuur van SPOZ, maakte eerder in hoofdlijnen al duidelijk wat voor de koepelorganisatie de doorslag gaf voor die keuze. Zo strookt de komst van twee IKC's allereerst met de visie van de bij SPOZ werkzame onderwijsprofessionals. Daarnaast zorgen twee IKC's niet alleen voor diversiteit in het onderwijsaanbod, ook is er in iedere dorpskern op deze manier een volledig aanbod. 'Last but not least' biedt de voorgenomen constructie volgens SPOZ mogelijkheden tot onderwijskundige profilering.

Bestuursopdracht

Dat de keuze voor de toekomstige onderwijshuisvesting in Zundert en Klein Zundert nu in een beslissende fase belandt, doet wethouder Johan de Beer deugd. Al is het alleen maar omdat er in een relatief kort tijdsbestek invulling kan worden gegeven aan de door het nieuwe college meegekregen bestuursopdracht onderwijshuisvesting. "Onderwijs scoort als thema redelijk hoog", weet hij. "Nog niet zo lang geleden hebben we met het IKC Rijsbergen al flink geïnvesteerd in het onderwijs en daarvoor deden we dat met de MFA Achtmaal. Onderwijs hangt dan ook nauw samen met leefbaarheid".

Drieluik

Met de realisatie van de voorgenomen IKC's in respectievelijk Zundert en Klein Zundert wordt niet over één nacht ijs gegaan. Tijdens een recent debat kreeg de gemeenteraad een soort drieluik gepresenteerd waarbij Lenie van Breda de onderwijsvisie van de SPOZ belichtte, en waarbij wethouder Johan de Beer uitleg gaf over het zogeheten Integraal Huisvestingsplan én hij een mogelijke alternatieve financieringsvorm betreffende onderwijshuisvesting toelichtte. "Het Integraal Huisvestingsplan is nieuw voor Zundert", legt Johan de Beer uit. "Zo houden we nu al nadrukkelijk rekening met de kosten van toekomstig onderhoud. Bij alle schoolgebouwen worden op dit moment de constructies en eventuele technische mankementen in kaart gebracht, zodat we hier straks een duidelijk beeld van hebben en dus ook weten wat er aan investeringsruimte nodig is. Het gelijkheidsbeginsel is hierbij voor ons erg belangrijk. Bij alle uitgangspunten voor de scholen moet iedereen op een gelijkwaardige manier kunnen optrekken".

Geldstromen

Met betrekking tot de mogelijke alternatieve financieringsvorm betreffende onderwijshuisvesting legt hij uit verschillende geldstromen te willen bundelen. "In Nederland is het zó geregeld dat de bouw van onderwijshuisvesting onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Het onderhoud ligt bij de scholen. Die krijgen hier jaarlijks een bedrag voor uitgekeerd. Via bijvoorbeeld een coöperatiemodel hopen we de verschillende geldstromen te kunnen bundelen om het geld effectiever te kunnen besteden".

Stappenplan

Als het aan het college en SPOZ ligt, komen er dus twee IKC's. Die zullen echter niet identiek zijn, weet Johan de Beer. "Klein Zundert krijgt een zogeheten functioneel IKC waarin de Sint Antoniusschool is ondergebracht. Kinderopvang bijvoorbeeld is dan wel gekoppeld aan het IKC, maar vindt op afstand plaats. Dat heeft te maken met de in het buitengebied aanwezige kinderopvang waarvoor vaak bewust wordt gekozen. Het IKC in Zundert, met de scholen Sint Anna en Zonnebloem op één locatie, wordt een breed IKC waarin verschillende partners onderdak krijgen. Over de invulling voeren we de komende maanden gesprekken, net als over de mogelijke locaties voor de beoogde IKC's. In december kunnen we de raad hopelijk een stappenplan presenteren en alvast wat voorzetten doen".

Duidelijkheid

De uiteindelijke besluitvorming ligt echter bij de raad, zo maakt hij nog maar eens duidelijk. "In december zal er duidelijkheid over moeten zijn. Mocht er meer tijd nodig zijn, dan is dat een gezamenlijk besluit. Maar daar ga ik nu niet op vooruitlopen".

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIES