Foto: Addo Sprangers

Politiek gaat voor IKC's in Zundert en Klein Zundert

  Algemeen,Nieuws

ZUNDERT - Het voorkeursscenario voor de toekomstige huisvesting van de basisscholen in Zundert en Klein Zundert was zowel het Zundertse college als Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ) al langer helder: er moet straks in beide kerkdorpen een Integraal Kindcentrum (IKC) komen. De politiek lijkt hier ook wel iets voor te voelen.


Dat mag in ieder geval worden opgemaakt uit het verloop van de raadsvergadering woensdagavond. Sterker nog: de fracties neigen nu al sterk naar een nieuw te bouwen IKC op de huidige locatie van basisschool Zonnebloem én - voor de hand liggend -nieuwbouw van een IKC op de huidige locatie van de Sint Antoniusschool in Klein Zundert.

 

Locatieonderzoek

En dat terwijl het college - met het oog op het nog vast te stellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijsvoorzieningen Gemeente Zundert - na een locatieonderzoek maar liefst zes mogelijke locaties voor het beoogde IKC in Zundert naar voren schoof. Naast de locatie van basisschool Zonnebloem zijn dit de locaties basisschool Sint Anna, JeeKaaCee, De Tuinderij, Onder de Mast en De Wildert. De laatste vijf locaties lijken bij de verschillende fracties in de gemeenteraad echter weinig enthousiasme op te wekken.

Opties

Met een keuze voor vervangende nieuwbouw in de vorm van twee nieuwe IKC's komt in ieder geval één van de opties voor onderwijshuisvesting naar voren die in januari 2018 reeds werden gepresenteerd door het externe en onafhankelijke onderzoeksbureau Dimensus. Toen werd nog gesproken van ofwel renovatie van de bestaande basisscholen op de huidige drie locaties, ofwel vervangende nieuwbouw in de vorm van één nieuw IKC ofwel vervangende nieuwbouw in de vorm van twee nieuwe IKC's.

Basisscholen

De keuze voor twee IKC's betekent dat de basisscholen Zonnebloem en Sint Anna straks worden ondergebracht op één locatie in Zundert (zoals het er nu uitziet dus de locatie van basisschool Zonnebloem), terwijl de Sint Antoniusschool blijft gehuisvest in Klein Zundert (bij voorkeur op de vertrouwde locatie). Het is ook het scenario waarvoor SPOZ nadrukkelijk haar voorkeur heeft uitgesproken. Lenie van Breda, voorzitter College van Bestuur van SPOZ, maakte eerder in hoofdlijnen al duidelijk wat voor de koepelorganisatie de doorslag gaf voor die keuze. Zo strookt de komst van twee IKC's allereerst met de visie van de bij SPOZ werkzame onderwijsprofessionals. Daarnaast zorgen twee IKC's niet alleen voor diversiteit in het onderwijsaanbod, ook is er in iedere dorpskern op deze manier een volledig aanbod. 'Last but not least' biedt de voorgenomen constructie volgens SPOZ mogelijkheden tot onderwijskundige profilering.

IHP

Al is het allemaal nog een beetje op de zaken vooruitlopen. Ook het Integraal Huisvestingsplan (IHP) - opgesteld in samenspraak met de schoolbesturen van primair, voorgezet en speciaal onderwijs Stichting Primair Onderwijs Zundert (SPOZ), Stichting Katholiek Onderwijs Rijsbergen (SKOR), Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Breda (SKVOB) en de Koraal Groep - dient immers eerst nog te worden vastgesteld. Het IHP voorziet in de bouw van één schoolgebouw voor basisonderwijs (Sint Annaschool en De Zonnebloem) in Zundert, renovatie of nieuwbouw van het schoolgebouw voor basisonderwijs in Klein Zundert (Sint Antoniusschool) én de realisatie van twee extra lokalen voor de inmiddels uit haar jasje gegroeide Bavoschool in Rijsbergen.

Financiering

Met een in de begroting opgenomen investeringsvolume van 6,5 miljoen euro voor onder meer nieuwe onderwijshuisvesting en/of renovatie van de bestaande onderwijshuisvesting, is door het college al een voorschot genomen op de financiering van de plannen. Daarnaast werkt het college met de schoolbesturen de verschillende financieringswijzen van genoemde investeringen uit. Naast de traditionele financiering worden nadrukkelijk de mogelijkheden van innovatieve financiering onder de loep genomen.

Geldstromen

Wethouder Johan de Beer legt uit verschillende geldstromen te willen bundelen. "In Nederland is het zó geregeld dat de bouw van onderwijshuisvesting onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. Het onderhoud ligt bij de scholen. Die krijgen hier jaarlijks een bedrag voor uitgekeerd. Via bijvoorbeeld een coöperatiemodel hopen we de verschillende geldstromen te kunnen bundelen om het geld effectiever te kunnen besteden". Hoe dit er precies uit gaat zien, moet de komende tijd duidelijk worden.

Op 3 december wordt de onderwijshuisvesting in de gemeente Zundert verder besproken in de gemeenteraad.

DIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>