Logo internetbode.nl/zundert

Ondernemersklankbord als vraagbaak voor lokale ondernemers

ZUNDERT - Ondernemerschap is een aparte tak van sport. Niet zelden worden ondernemers geconfronteerd met vraagstukken waarop zij niet direct of wellicht zelfs helemaal geen antwoord hebben. Dan is het fijn om gebruik te kunnen maken van de kennis en ervaring van oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven die hun actieve loopbaan hebben beëindigd.


Die mening is ook de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert toegedaan. Donderdag ondertekenden de wethouders van genoemde gemeenten (respectievelijk Jean-Pierre Schouw, Frits Harteveld, Thomas Zwiers, Martien de Bruijn en Piet Utens) in het Zundertse gemeentehuis een convenant waarbij is overeengekomen dat zij per 1 april 2017 hun dienstverlening aan (startende) ondernemers laten uitvoeren door de landelijk opererende organisatie Stichting Ondernemersklankbord (OKB).

Klankbordtraject

Dat betekent dat het OKB straks het eerste aanspreekpunt is voor ondernemers in genoemde gemeenten. In alle vijf gemeenten vinden vanaf komende maand regelmatig spreekuren plaats en via telefoonnummer 088-1717920 kunnen ondernemers direct contact opnemen met een adviseur. Ondernemersvragen kunnen dan verder worden besproken. Wellicht wordt er gekozen voor het starten van een begeleidingstraject met een OKB-adviseur. Ondernemers worden dan in een begeleidingstraject gekoppeld aan een kundige OKB-adviseur die hen persoonlijk begeleidt in een klankbordtraject. Aan het volgen van een dergelijk traject van een half jaar is een verplichte donatie van 150 euro gekoppeld ter vergoeding van de kosten. Er kan ook doorverwijzing plaatsvinden naar een van de partners of dienstverleners uit het netwerk van het OKB.

 Vrijwillig

Stichting Ondernemersklankbord is een landelijke organisatie bestaande uit 300 oud-ondernemers en specialisten uit het bedrijfsleven die hun actieve loopbaan hebben beëindigd. Zij zetten zich – verdeeld over een twintigtal regionale teams - geheel vrijwillig in om actieve ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf te adviseren met alle voorkomende ondernemersvragen. Bijvoorbeeld bij het starten van een onderneming, het voorkomen van faillissementen, het optimaliseren van de bedrijfsvoering of het beëindigen en/of overdragen van een onderneming.

Samenwerking

Roy van Diem, regiovoorzitter van het OKB-team West-Brabant, vertelt dat er nauw wordt samengewerkt met de Kamer van Koophandel èn met heel veel gemeenten. “Dit convenant is daar een voorbeeld van. De hulp die wij ondernemers bieden is beslist geen druppel op een gloeiende plaat. Sterker nog: het OKB bespaart de maatschappij honderden miljoenen euro’s per jaar. Wij houden ondernemers overeind. Dat scheelt de samenleving uitkeringen en zorgt er tevens voor dat rekeningen worden betaald.”

Impuls

De wethouders van de betrokken gemeenten hebben hoge verwachtingen van de inzet van het OKB. “Een goede dienstverlening aan ondernemers draagt bij aan de economische doelstellingen van onze gemeenten”, zo stellen zij in een gezamenlijke verklaring. “De (startende) ondernemers zijn een belangrijk onderdeel van de lokale economie, bieden werkgelegenheid aan onze inwoners en leveren een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Daarnaast vinden we het belangrijk dat ondernemers bezig kunnen zijn met experimenteren en innoveren. De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat ook bestaande ondernemers vaak vragen hebben. Onze samenwerking met het OKB geeft een nieuwe impuls aan een intensivering en verbreding van de ondersteuning aan ondernemers in de gemeenten.”  FOTO ADDO SPRANGERS

Financiering

Het OKB wordt financieel gesteund door onder meer het ministerie van Economische Zaken, diverse gemeenten en provincies, en werkgeversorganisatie VNO-NCW.

Contact

Het OKB-team in de regio West-Brabant houdt wekelijks spreekuur (alleen op afspraak) bij één van de volgende gemeenten: Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert. Neem voor vragen of het maken van een afspraak contact op met het OKB-team via e-mail team-westbrabant@ondernemersklankbord.nl of via telefoonnummer (088) 1717920 (gratis). Surf voor meer informatie naar www.ondernemersklankbord.nl<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=div-gpt-ad-1516715857990&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=internetbode.nl/zundert&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

FOTOSERIESDIGITALE KRANT

NIEUWSBRIEF


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief