Deze infographic laat de verschillende ondergronden in Zeeland zien en hoe deze reageren op een watertekort.
Deze infographic laat de verschillende ondergronden in Zeeland zien en hoe deze reageren op een watertekort. Foto: Life design

Waterschap zet gezuiverd rioolwater in tegen droogteschade

Door: Redactie Algemeen

Waterschap Scheldestromen gaat het gezuiverde rioolwater van de rioolwaterzuiveringen Walcheren (in Ritthem) en Willem Annapolder (in Kapelle) tijdelijk in het achterliggende gebied brengen. Dit is een noodmaatregel om inklinking van veenlagen in de bodem te beperken en blijvende schade door bodemdaling te voorkomen, aldus het waterschap. 

‘Door het op peil houden van het watersysteem wordt geprobeerd verdere uitdroging van de ondergrond zoveel mogelijk te voorkomen’, staat in een persbericht van Scheldestromen. ‘Normaal gesproken wordt het gezuiverde rioolwater van deze twee zuiveringen afgevoerd naar het buitenwater. Het gezuiverde rioolwater van de zuivering Willem Annapolder wordt per direct in het watersysteem gebracht. Bij het uitblijven van neerslag volgde de zuivering Walcheren op 8 augustus. De waterpeilen in dat gebied staan nog hoger waardoor de maatregel daar iets langer op zich kan laten wachten.’

Doseren en controleren

Het gezuiverde rioolwater voldoet aan alle eisen en de invloed op de waterkwaliteit in het watersysteem kan lokaal positief zijn, aldus het waterschap. ‘Toch is er altijd een risico dat er stoffen in het watersysteem worden gebracht die minder gewenst zijn. Daarom wordt het gezuiverde rioolwater gedoseerd en gecontroleerd in de sloten gebracht. Om de waterkwaliteit in het slotenstelsel in de gaten te kunnen houden, is er in de genoemde gebieden vooraf een nulmeting gedaan en zijn er monitoringsplannen opgesteld om de invloed van het gezuiverde rioolwater op het watersysteem te kunnen volgen.’

Het terugbrengen van gezuiverd rioolwater gebeurt volgens het waterschap niet langer dan noodzakelijk. ‘Zodra er neerslag valt, stopt het waterschap met deze maatregel omdat dan de samenstelling van rioolwater, en dus ook het gezuiverde water, kan veranderen. Het inzetten van gezuiverd rioolwater is uitsluitend bedoeld om blijvende schade te voorkomen, het water mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden.’ 

In totaal heeft waterschap Scheldestromen vijftien zuiveringen in Zeeland. ‘Van de zuiveringen Walcheren en Willem Annapolder wordt het gezuiverde rioolwater normaal gesproken afgevoerd naar het buitenwater waar het minder impact heeft op de waterkwaliteit. Op de twee genoemde locaties is veen in de ondergrond aanwezig. Wanneer veenlagen meer aan de oppervlakte liggen, kunnen ze bij droogte inklinken. Hierdoor kan bodemdaling ontstaan, dit is onomkeerbare schade die het waterschap met deze noodmaatregel wil voorkomen.’

Verbod

Zeeland is momenteel de droogste provincie van Nederland, aldus Scheldestromen. ‘Aan de Zeeuwse kust is het zelfs droger dan in 1976 (neerslagtekort 270-300 millimeter) en in het oosten van Zeeland droger dan 2018 (neerslagtekort 210-240 millimeter).’ Vanwege de extreme droogte stelde waterschap Scheldestromen eerder een verbod in voor het onttrekken van oppervlaktewater. Het waterschap verwacht dat het verbod langere tijd van kracht blijft, omdat er een flinke hoeveelheid neerslag nodig is om het watertekort op te lossen. Het onttrekken van grondwater is nog wel toegestaan.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief