Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, Daisy Visser van Jouw Zeeland, minister Rob Jetten, burgemeester Gerben Dijksterhuis en Roy Meulblok van de Borselse Voorwaarden Groep (vlnr).
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat, Daisy Visser van Jouw Zeeland, minister Rob Jetten, burgemeester Gerben Dijksterhuis en Roy Meulblok van de Borselse Voorwaarden Groep (vlnr). Foto: Provincie Zeeland

Zeeuwen terug uit Den Haag: ‘Een mooie dag, maar we zijn er nog niet’

Door: Britta Janssen Algemeen

HEINKENSZAND/DEN HAAG - Een delegatie van zo’n zestig Zeeuwen heeft demissionair minister Rob Jetten van Energie en Klimaat woensdag de Zeeuwse voorwaarden overhandigd voor grote energieprojecten, zoals nieuwe kerncentrales. Jetten zegde toe er voor de zomervakantie inhoudelijk op te reageren. “We kunnen spreken van een mooie dag”, concludeerde de Borselse burgemeester Gerben Dijksterhuis bij thuiskomst, “maar we zijn nog niet klaar.”

“Gedeputeerde Jo-Annes de Bat en ik hadden alleen kunnen afreizen naar Den Haag met de voorwaarden, maar we hebben het bewust met een hele groep gedaan”, vertelt de burgemeester. In de bestickerde actiebus zaten naast De Bat en Dijksterhuis onder meer gedeputeerde Dick van der Velde van de provincie Zeeland, wethouders en gemeenteraadsleden van de gemeente Borsele en leden van de Borselse Voorwaarden Groep (BVG). Deze groep van honderd Borsenelaren heeft voorwaarden bepaald voor het geval er extra kerncentrales gebouwd worden bij Borssele. Ook jongeren van Jouw Zeeland en leden van Provinciale Staten reisden mee om de Zeeuwse boodschap, afgebeeld op puzzelstukjes, kracht bij te zetten: ‘Elke voorwaarde is een onmisbaar puzzelstukje...om fijn te wonen, werken en recreëren.’

La

De sfeer was woensdag prettig, aldus Dijksterhuis. “We hebben goed ons verhaal kunnen doen aan de minister. Hij zei niet te kunnen beloven dat hij aan alle voorwaarden gaat voldoen, maar gaf ons het gevoel dat we gehoord worden. Nu moeten we in de onderhandelingen naar 2025 gaan zien of het echt zin heeft gehad.” Dijksterhuis is een positief ingesteld persoon, zegt hij daarover. De Zeeuwen zijn het debacle met de marinierskazerne die uiteindelijk niet naar Zeeland kwam en waardoor het vertrouwen van de Zeeuwen in de rijksoverheid is geschaad, echter nog niet vergeten. “Maar dat is niet de standaard van hoe je met elkaar omgaat”, verklaart de burgemeester zijn positiviteit. “De groep van honderd inwoners heeft hier veel tijd en energie in gestoken en ik kan me niet voorstellen dat de voorwaarden nu verdwijnen in een la.”
De nieuwe Omgevingswet vereist ook dat initiatiefnemers van plannen de omgeving daarbij meteen betrekken, benadrukt de Dijksterhuis. Met de Zeeuwse voorwaarden hebben de Zeeuwen al huiswerk gedaan voor het ministerie.

‘Ik ken geen gemeente waar de uitdagingen zo groot zijn’

In zijn toespraak in Den Haag bracht Dijksterhuis onder de aandacht dat voor Borsele, naast de mogelijke twee extra kerncentrales, nog acht grote energieprojecten impact hebben. “Bijvoorbeeld de aanlanding van de stroom van de windparken op zee, nieuwe hoogspanningsstations en een waterstofnetwerk. Ik ken geen gemeente van onze omvang in Nederland waar de uitdagingen op dit gebied zo groot zijn.”

Daarom besloot het Borselse gemeentebestuur haar invloed op het proces zo groot mogelijk maken om zo de belangen van de inwoners zo goed mogelijk te behartigen. Dat resulteerde in 39 Borselse voorwaarden over onder meer veiligheid, overlast, het landschap en het betrekken van de ondernemers uit de regio, zoals ‘bouwen binnen de grenzen van het Sloegebied’, ‘geen impact op het huidige landschap: geen hoogspanningsmasten en koeltorens’ en ‘behoud en versterken van voorzieningen’.

Draagvlak

De provincie Zeeland heeft als voorwaarden het waarborgen van de veiligheid, geen koeltorens, geen bovengrondse leidingen, behoud van de Sloerand en zorgvuldige informatievoorziening. Deze voorwaarden ziet Gedeputeerde Staten als ‘niet onderhandelbaar’. ‘Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, werken wij niet mee aan nieuwbouw en bedrijfsduurverlenging van de huidige kerncentrale’, schrijft de provincie in een persbericht.

Als initiatieven doorgaan, staan de voorwaarden voor een acceptabele manier waarop dat gebeurt en versterking van de leefbaarheid. De voorwaarden staan zeker niet gelijk aan draagvlak voor nieuwe kerncentrales en andere projecten, onderstreept de burgemeester. “Het is aan de minister om voor draagvlak te zorgen.”

Bouwers

Nu is het zaak om richting 2025 de Zeeuwse belangen warm te houden in Den Haag, zegt Dijksterhuis. Een belangrijk moment is, naast de inhoudelijke reactie van de minister, de plannen die de drie potentiële bouwers van de kerncentrales deze zomer presenteren. “Dan zien we of er genoeg ruimte is.”

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.zeeland.nl/kernenergie en www.borsele.nl/voorwaarden.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief