Afbeelding
Foto: Addo Sprangers

Openstelling subsidie Gebiedsgerichte Aanpak Wonen

Door: Redactie Algemeen

MIDDELBURG - Vanaf 11 april 2024 kunnen gemeenten subsidie aanvragen voor het toekomstbestendig maken van bestaande woningen of nieuwsbouw, in combinatie met het verbeteren van de openbare ruimte.

Deze subsidieregeling Gebiedsgerichte Aanpak Wonen is een onderdeel van de Zeeuwse Woonagenda en de Zeeuwse Omgevingsvisie om toekomstbestendige woningen aan te realiseren.  De Provincie beoordeelt de projecten op een aantal aspecten. Deze aspecten zijn het toevoegen van de juiste woningen, het toevoegen van betaalbare woningen, de aard van de aanpak (renovatie, transformatie, herstructurering) en de kwaliteitsverbetering van de openbare ruimte gericht op het bevorderen van gezondheid.

Waarom deze subsidie ?

In Zeeland behoren ruim 5600 woningen tot de kwetsbare woningvoorraad. Dat zijn woningen waaraan nu of in de nabije toekomst geen behoefte meer is. Het minst kwetsbare deel kan door aanpassingen (energiemaatregelen, levensloopbestendigheid) weer aantrekkelijk gemaakt worden. Voor het meest kwetsbare deel heeft sloop vaak de voorkeur. Wanneer zich een grote concentratie van kwetsbare woningen in een klein gebied bevindt, kan een gebiedsgerichte aanpak helpen deze woningen te verbeteren of te vervangen en tegelijkertijd een forse impuls te geven aan de kwaliteit van de omgeving.

Daarnaast zijn er typen woningen waar een gebrek aan is, zoals nultreden woningen (zonder trap) en zorggeschikte woningen, al dan niet in geclusterde vorm, of flexwoningen. Via gebiedsgerichte herstructurering en transformatie van (leegstaande) gebouwen kunnen deze “juiste” woningen worden toegevoegd.

Budget

De maximale subsidie is 750.000 euro, waarbij maximaal 50% van de subsidiabele kosten vergoed wordt. Voor deze subsidieronde is in totaal 2,025 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan aangevraagd worden tot en met 11 september 2024. Kijk voor meer informatie op www.zeeland.nl.  Vorig jaar ontvingen gemeenten Hulst en Terneuzen ruim 1,5 miljoen euro. In 2022 ontvingen de gemeenten  Goes, Middelburg, Vlissingen, Terneuzen en Sluis een subsidie van in totaal 1,6 miljoen euro.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief