Afbeelding
Foto: Google Maps

Miljoenen beschikbaar voor monumenten en molens

Door: Remko Vermunt Algemeen

ROOSENDAAL - De provincie Noord-Brabant heeft ruim 4,4 miljoen euro subsidie beschikbaar gesteld voor monumenten, molens, herbestemming van monumenten en eco-archeologisch onderzoek. Voor de laatste drie kunnen vanaf vandaag subsidie-aanvragen worden ingediend.

De subsidieregeling voor rijksmonumenten wordt pas op 1 september opengesteld. De provincie heeft voor de restauratie van rijksmonumenten vier miljoen euro beschikbaar. "Met ons erfgoedbeleid willen we de verhalen van Brabant doorgeven aan toekomstige generaties. Met deze investering leveren we daar samen met het rijk een flinke bijdrage aan", stelt Gedeputeerde Erik van Merrienboer.

Molens
Ook eigenaren van een molen die een subsidie voor hun molen krijgen van de rijksoverheid, kunnen van de provincie een aanvullende subsidie krijgen van maximaal 10.000 euro. Dit geld moet besteld worden aan onderhoudswerkzaamheden. Hiervoor is in totaal 340.000 euro beschikbaar. Deze regeling wordt in mandaat uitgevoerd door Monumentenwacht Brabant.

Eco-archeologie 
Daarnaast is er een subsidiebedrag van 29.000 euro beschikbaar gesteld voor archeologisch onderzoek. "Onvoorziene vondsten van archeologische onderzoeken en informatie over deze vondsten moeten bewaard worden. Dat is een van de wettelijke taken van de provincie." De vondsten worden tentoongesteld of ze worden bewaard in het Provinciaal Depot Bodemvondsten Noord-Brabant. Aanvragers zijn vooral gemeenten, waterschappen en organisaties die terreinen beheren waar archeologisch onderzoek wordt gedaan. 

Vouchers 
Om initiatieven voor herbestemming van monumenten te stimuleren, zijn vouchers beschikbaar voor een onderzoek naar mogelijke herbestemming.  Die kunnen aangevraagd worden door eigenaren, of door initiatiefnemers met goedkeuring van de eigenaar. Hiervoor is 100.000 euro beschikbaar. Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief