Afbeelding
Foto: Niels Mureau

West-Brabant Waterbreed kiest Niels Mureau als lijsttrekker: ‘Ik draag graag mijn steentje bij’

Door: Sanne Brusselaars Algemeen

ROOSENDAAL - Tijdens de ledenvergadering hebben de leden van lokale waterschapspartij West-Brabant Waterbreed hun lijsttrekker gekozen voor de waterschapsverkiezingen in 2023. Niels Mureau is dagelijks bestuurslid en loco-dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta en heeft zich vol enthousiasme kandidaat gesteld als lijsttrekker. 

Ervaren krachten Bart Poppelaars en Ad Wijnen vormen samen met bestuurslid Nicole Frijters de verkiezingscommissie, die de komende maanden de rest van de kieslijst van West-Brabant Waterbreed gaat samenstellen. Belangstellenden kunnen zich melden bij de commissieleden, die zelf ook actief mensen zullen benaderen. De ledenvergadering stelt in januari de kieslijst vast. 

“We staan als waterschap voor  grote uitdagingen door het veranderende  klimaat, met lange droge zomers en  zware buien. Als waterschap kunnen we  een grote rol spelen om er voor te zorgen  dat ook onze kinderen en kleinkinderen  nog goed kunnen wonen en werken in  West- en Midden-Brabant. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij”. aldus Niels Mureau. “We gaan de komende tijd aan de slag met ons verkiezingsprogramma. Welke acties  moeten we inzetten om te zorgen voor voldoende water van goede kwaliteit? Hoe maken we onze  zuiveringen klaar voor de toekomst? Kunnen we zorgen dat nieuwe woningen klimaatneutraal en  waterzuinig gebouwd worden? Hoe kunnen we bijdragen aan een goed toekomstperspectief voor de  landbouw? We maken bij het zoeken naar antwoorden op deze vragen graag gebruik van de  denkkracht en gebiedskennis van onze leden!” 

De ledenvergadering van West-Brabant Waterbreed is naar goede gewoonte gecombineerd met een  bedrijfsbezoek. Joost van Oers laat op zijn aardbeienkwekerij zien dat het telen van de beste kwaliteit  aardbeien alleen mogelijk is als voldoende water van goede kwaliteit beschikbaar is. Op het bedrijf  wordt hemelwater opgevangen in bassins van meer dan 30.000 m3 en het bedrijfswater wordt  volledig hergebruikt. Joost van Oers: “Afgelopen droge zomer hebben we alles op alles moeten  zetten om genoeg goed water te hebben voor onze aardbeien. We denken nu serieus na over het  vergroten van de opslagcapaciteit voor hemelwater.” Aardbeienkwekerij Van Oers laat zien dat een  moderne agrarische bedrijfsvoering goed samengaat met duurzaam watergebruik. Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief