Afbeelding
Foto: Gemeente Roosendaal

Roosendaal heeft 325 miljoen om uit te geven: Dit is de begroting voor 2024

Door: Amy Klaverveld Algemeen

ROOSENDAAL - De gemeente Roosendaal heeft voor het komende jaar 325 miljoen om uit te geven. Dat blijkt uit de begroting voor 2024. Het geld wordt verdeeld over zes verschillende programma’s en een reservepot.

Het college van burgemeester en wethouders presenteert haar tweede begroting voor de collegeperiode 2022-2026. In deze begroting zijn de visie en plannen van dit college concreet gemaakt. De begroting heeft een omvang van € 325 miljoen. Evelien van der Star, wethouder Financiën, benadrukt: “Onder het motto ‘Samen Vooruit’ hebben we onze 15 prioriteiten omgezet in acties. In de programmabegroting 2023 en in de kadernota 2024 hebben we al diverse middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van onze prioriteiten uit het collegeprogramma. Daarom kiezen we er nu voor om in deze begroting geen nieuwe beleidsvoorstellen te doen en vol tot uitvoering over te gaan.”

Verdeling van 325 miljoen
Het college verwacht volgend jaar 325 miljoen aan inkomsten te hebben en zal deze verdelen over zes verschillende programma’s. Uit de begroting blijkt dat er drie miljoen in de reservepot gaat.

1. Besturen & Samenwerken
In 2024 gaat het College 53 miljoen investeren in het programma Besturen & Samenwerken, met als grootste kostenpost bedrijfsvoering. Hier gaat ruim 33 miljoen naartoe. Voor openbare orde, veiligheid en preventie is ruim 11 miljoen gereserveerd. Zo gaat de gemeente geld investeren in  cameratoezicht. “Om overlast bij de bron aan te kunnen pakken willen we extra inzetten op cameratoezicht en het technisch beheer van camera’s verder door ontwikkelen. Met ingang van 1 januari 2024 gaan medewerkers met opsporingsbevoegdheid ‘live’ beelden uitkijken in het horecagebied en tijdens evenementen,” is te lezen in de begroting.

2. Leren & Ontwikkelen
Voor het onderwijsbeleid maakt de gemeente bijna 8,5 miljoen euro vrij, wat de grootste uitgavepost voor het programma Leren & Ontwikkelen is. Voor sport en cultuur is ongeveer 11,5 miljoen euro vastgelegd. In totaal begroot het college 26 miljoen euro voor het programma. onderdeel van het programma is het behoud van cultureel erfgoed. Uit de begroting blijk dat de gemeente in 2024 monumentale bescherming zal bieden aan diverse parken in Roosendaal waaronder Park Vrouwenhof (rekening houdend met functie openluchttheater),Emile van Loonpark en Burgemeester Coenenpark.

3.Werken & Ondernemen
De grootste uitgaven voor het komende jaar gaan naar bestaanszekerheid, hier gaat bijna 69 miljoen naartoe. “Door in te zetten op preventieve maatregelen voorkomen we grotere problemen in de toekomst. Met onze interventies zorgen we ervoor dat inwoners in zwaar weer het hoofd boven water kunnen houden. En door het bieden van perspectief bieden we een duurzame oplossing en lossen we problemen structureel op,” verklaart het college. Met de kosten voor ondernemerschap erbij komt de begroting van het programma Werken & Ondernemen uit op 75 miljoen euro.

4. Wonen & Verblijven
Van alle programma’s gaat de gemeente het meeste uitgeven aan Wonen & Verblijven. Hier gaat 78 miljoen euro naartoe. Dit is verdeeld over posten als openbare ruimte (36,6 miljoen), ruimtelijke ordening (19,6 miljoen) en natuur, landbouw en milieu (12,3 miljoen). Een van de investeringen in 2024 is het realiseren van een dierenvoedselbank. “Het houden van gezelschapsdieren in een situatie die financieel niet draagbaar is, veroorzaakt mogelijk problemen voor zowel mensen als dieren. Om die reden willen we in 2024 een dierenvoedselbank faciliteren binnen Roosendaal. De aanwezigheid van een dier kan veel steun bieden maar mag nooit ten koste gaan van het welzijn van een dier.”

5. Zorgen & Stimuleren
Uit de begroting voor het vijfde programma, Zorgen & Stimuleren, blijkt dat er ruim 35 miljoen naar jeugd en jeugdzorg gaat. Ook investeert de gemeente iets meer als 29 miljoen in zorg en ondersteuning. Het programma Zorgen & Stimuleren krijgt in totaal 77 miljoen toegewezen. Een bekend standpunt van de gemeente is dat ze wil dat alle inwoners mee kunnen doen en ook in 2024 zal de gemeente hierin investeren. “We werken toe naar een samenleving waarin voor discriminatie en racisme geen plaats is en inwoners zich veilig voelen. Vanuit een meerjarig programma ‘Meedoen en Gelijke Kansen’ gaan we met een brede en integrale aanpak aan de slag om te komen tot een inclusievere samenleving.”

6. Betalen & Financieren
Het college verwacht het minste geld uit te geven aan Betalen & Financieren, in totaal 13 miljoen. Hier vallen bijvoorbeeld donaties en reserveposten vanuit de gemeente onder.

Belastingen
Net als veel andere gemeenten, is ook de gemeente Roosendaal genoodzaakt om belastingen te verhogen. De  rioolheffing blijft in 2024 gelijk aan het tarief van 2023. “Het financiële toekomstbeeld voor de komende jaren vraagt om keuzes en creativiteit”, deelt Van der Star. “De  gemeente heeft de uitdagingen van de toekomst duidelijk voor ogen en willen samen met inwoners een gezonde  toekomst voor Roosendaal creëren.” Bij de Kadernota 2025 worden de keuzes voor een gezond financieel  meerjarenperspectief gepresenteerd en voorgelegd.

De volledige begroting en de plannen van de gemeente voor 2024 vind je terug op de website van de gemeente. Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief