Bijeenkomst Bewonersplatform Kortendijk

woensdag 8 februari 2023 19:30

De maandelijkse bijeenkomst van het Bewonersplatform Kortendijk is niet de eerste woensdag van februari maar de tweede, namelijk 8 februari. Bewoners van Kortendijk zijn dan van harte welkom om mee te praten over allerlei zaken in wijk Kortendijk. Waarschijnlijk kunnen wij u dan nader informeren omtrent een info avond over de nieuwbouw van de scholen De Cortendijck en De Saffier. Verder zijn de metingen aan de Dijkrand, Flintdijk en Onyxdijk gestopt en deze worden nu geanalyseerd. Cloetta organiseert op maandag 13 februari en dinsdag 14 februari een info avond bij Cloetta, Spoorstraat 51 met betrekking tot de geplande nieuwbouw aan het Spectrum. Inloop is vanaf 18.30 uur, aanvang 19.00 u. Aanmelden per email asf@cloetta.com (één persoon per gezin en vermelding van straat en huisnummer). De bijeenkomst van het Bewonersplatform vindt plaats in wijkcentrum ‘t Dijksteeke, aanvang 19.30u op 8 februari.

Locatie