Afbeelding
Foto: Remko Vermunt
Column

Ewald Sieben: Sterck staaltje

Door: Amy Klaverveld Column

Bergen op Zoom heeft zijn heroïsche geschiedenis weer eens eer aangedaan. Nee, niet door een edelvrouw de sleutel van de Markizaatstad te geven, maar door ridder Van Male, slechts vergezeld van een schildknaap, op oorlogspad te sturen naar aartsvijand Roosendaal. Het was een kansloze missie maar de brave borst wist toch door te dringen tot de raadszaal van het gemeentehuis op de Markt. Ondanks een grote overmacht, die hem genadeloos onder vuur nam, verweerde hij zich kranig en streed voor wat hij waard was. Het was even hopeloos als aandoenlijk. Als een ware Black Knight uit Monty Python’s Holy Grail verloor hij alle ledematen maar weigerde zich over te geven. Uit respect deden de Roosendalers er maar het zwijgen toe, zodat hij levend het pand kon verlaten. Van Male zei als praeses van de 360 middenstanders tellende orde van Sterck op kruistocht te zijn gestuurd om in Roosendaal hun beklag te verwoorden over de oneerlijke concurrentie van winkeloutlet Rosada, momenteel DOR (Designer Outlet Roosendaal) genaamd. DOR gaat uitbreiden en houdt zich volgens Van Male niet aan de outletregels, waardoor de Bergse neringdoeners het loodje leggen. Van Male eiste hard ingrijpen. Roosendaal moest het bestemmingsplan en de Algemene Plaatselijke Verordening aanpassen zodat rechtsdienaren overtredingen hard kunnen afstraffen. Van Male wees daarbij op geschonden afspraken en de lankmoedigheid van het Roosendaals bestuur. Hij weigerde te accepteren dat winkelformules onder druk van marktwerking veranderen en dat die niet politiek afgedwongen kunnen worden. Hij verloor zijn laatste stukje geloofwaardigheid toen hij moest bekennen dat slechts enkele tientallen Bergse middenstanders hem de avond tevoren op pad hadden gestuurd. Dat zegt niets over de braafheid van Van Male, maar alles over de lafheid van zijn opdrachtgevers. ‘Wij zijn een vestingstadje en houden alles het liefst buiten onze stadsmuren’, riep de Bergse Don Quichot nog tijdens zijn aftocht. Waarlijk een dapper man.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief