Martien de Bruijn voor het gerenoveerde Munnikenheide College Rucphen. FOTO CORINE ROKS
Martien de Bruijn voor het gerenoveerde Munnikenheide College Rucphen. FOTO CORINE ROKS

Martien de Bruijn houdt van uitdagingen

Door: Peter Houtepen Algemeen

RUCPHEN - Martien de Bruijn werd al op 28- jarige leeftijd wethouder van de gemeente Rucphen en inmiddels draait hij al twee ambtstermijnen mee en staat open voor een derde.

"Ik mocht bij aanvang van deze bestuursperiode als eerste de voorkeur voor een portefeuille uitspreken. De sociale kant van de politiek had duidelijk mijn voorkeur. Met de nieuwe taken in het sociaal domein, de decentralisatie van de Jeugdwet en de transitie AWBZ naar Wmo, vond ik dit een enorme uitdaging. Alles hierin was nieuw voor de politiek en de belangen voor de inwoners groot", aldus de RVP-er. "Halverwege deze periode ben ik verantwoordelijk geworden voor het gehele sociaal domein, toen heb ik het onderdeel Participatiewet overgenomen van collega Lazeroms."

Wmo

Een ontwikkeling waar hij met gepaste trots op terugkijkt is de afschaffing van de eigen bijdrage voor de Wmo begeleiding. "De zwaarste vorm van zorg, waar de gemeente verantwoordelijk voor is. Door de eigen bijdrage af te schaffen, hebben we het gebruik van deze regeling voor meer mensen mogelijk gemaakt." Onder de Wmo valt ook de hulp in de huishouding. "Het heeft te lang geduurd voordat alle mensen duidelijkheid hebben gekregen over de nieuwe manier van werken. Gericht op het resultaat, een schoon huis. Dit heeft tot een aantal klachten en bezwaren geleid." Hij vervolgt: "In samenspraak met de Katholieke Bond voor Ouderen is hiervoor recent een oplossing gevonden. Dit heeft geresulteerd in maatwerk, voor nu, maar ook voor toekomstige hulpaanvragen. De bevolking vergrijst en daarom moeten we focussen op toekomstbestendige zorg. Maar niet alle situaties zijn gelijk, er moet ruimte blijven voor maatwerk."

De Bruijn is zeer positief over de Adviesraad Sociaal Domein. "Die geeft gevraagd en ongevraagd advies en bestaat volledig uit vrijwilligers. De adviesraad is een spiegel van de maatschappij waaraan alle bestuurders veel waarde hechten."

Vergrootglas

Politiek gezien bestempelt De Bruijn de Participatiewet als moeilijkste dossier uit zijn portefeuille. De uitvoering van deze wet, die erop gericht is om zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden, ligt heel gevoelig volgens hem. "Met het Werkvoorzieningsschap en het Werkplein zijn enorme bedragen gemoeid. Door de politiek wordt de uitvoering van deze wet onder een vergrootglas gelegd."

"Door de voorzichtige aanpak van de nieuwe taken in het sociaal domein, is er over de eerste drie jaar geld overgebleven van de uitvoering van de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. De risico's waren groot en we wisten niet precies wat er op ons af kwam", aldus De Bruijn. "De huidige gemeenteraad heeft besloten de besteding van dit overschot van 2,3 miljoen euro over te laten aan de nieuwe gemeenteraad. Dit onderwerp is daarmee onderdeel van de verkiezingen geworden. Ik vind zelf dat dit geld binnen het sociaal domein moet blijven."

Onderwijs

Op het gebied van onderwijs blikt De Bruijn terug op een geslaagde renovatie van het Munnikenheide College. "Ook in het primair onderwijs ligt voor ons de taak voor goede huisvesting te zorgen. Een uitdaging zit in een mogelijke nieuwbouw voor de gefuseerde scholen van Sint Willebrord en een grondige renovatie van enkele basisscholen", waarbij De Bruijn laat doorschemeren deze plannen in een volgende periode graag te willen verzilveren.

Lastenverlichting

De wethouder financiën houdt de knip goed in de gaten, ook de knip van de burger. "De lokale woonlasten zijn deze termijn verlaagd, woningbezitters betalen 3,6 procent minder, voor mensen zonder eigen woning is de lastenverlichting maar liefst 15,8 procent."

Tot slot laat de wethouder zich positief uit over de samenwerking met de negen gemeentes van West-Brabant. Taken als Jeugdzorg en Wmo worden in regionaal verband uitgevoerd.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief