Afbeelding

Adviesraad Sociaal Domein volgt Wmo-raad op

Nieuwsbrief

RUCPHEN – De gemeente Rucphen kent een nieuw adviesorgaan. De Adviesraad Sociaal Domein volgt de Wmo-raad op.

Vorig jaar kreeg de gemeente er taken bij op het gebied van jeugdzorg en participatie (het aan het werk helpen van mensen). Ook op dit vlak ontvangt het college van burgemeester en wethouders graag aanbevelingen van een deskundige adviesraad. Daarom werd ervoor gekozen om de bestaande Wmo-raad om te vormen. Uit de bestaande Wmo-raad zijn zes leden mee overgegaan naar de Adviesraad Sociaal Domein. Daarnaast werden nieuwe mensen geworven. Uit de sollicitatieprocedure werden vervolgens twee leden gekozen die zijn toegevoegd aan de Adviesraad. Sinds deze maand is de vernieuwde Adviesraad officieel van start gegaan.

Adviezen “Onze belangrijkste taak bestaat uit het geven van gevraagd en ongevraagd advies”, legt voorzitter Joke Kattevilder-Goedhart van de Adviesraad Sociaal Domein uit. Dat gebeurt in maandelijkse vergaderingen in het gemeentehuis. Vooraf krijgen de leden de papieren stukken en worden ze eventueel bijgepraat door een ambtenaar over de onderwerpen.

Zo weet de Adviesraad ook maandelijks wat er op de agenda staat. Kattevilder benadrukt dat alle leden van het adviesorgaan op persoonlijke titel zitting hebben. Zij vertegenwoordigen geen organisaties: “Wij behartigen niet de belangen van bijvoorbeeld een KBO of ANBO. Wel kunnen we signalen oppikken tijdens bijeenkomst waar we naar toe gaan.”

Deskundigheid Alle leden van de Adviesraad beschikken over een eigen deskundigheid. Die kan bestaan uit een professionele achtergrond of bijvoorbeeld verkregen door ervaring. “We zien ook dat leden vanzelf hun eigen belangstelling voor onderwerpen ontwikkelen”, geeft Kattevilder aan.

Geregeld werkt de adviesraad ook in kleine werkgroepjes. Die komen bijvoorbeeld eenmalig bij elkaar om dieper in te gaan over een onderwerp. Binnen de raad is nog nooit bonje geweest. “Er is weleens een meningsverschil, maar we vinden altijd een consensus. De raad bestaat ook uit een hele hechte club. In acht jaar tijd dat de Wmo-raad bestond, hadden we maar één mutatie gehad”, geeft secretaris Jan Wijnen aan.

Omvorming De leden van de Adviesraad Sociaal Domein hadden geen problemen met de omvorming van de Wmo-raad. “Voordat de Wmo-raad kwamen waren er verschillende adviesraden die zich apart bezig hielden met bijvoorbeeld ouderen of gehandicapten. Bij de Wmo-raad kwamen die doelgroepen bij elkaar. In de Adviesraad wordt dat nog breder. Dat is geen probleem, want samen sta je sterker”, vindt Wijnen.

Ook wethouder Martien de Bruijn, verantwoordelijk voor onder meer Wmo en jeugdbeleid is blij met de komst van Adviesraad Sociaal Domein: “Als je kiest voor verschillende adviesraden krijg je verkokering. Dat willen we juist voorkomen met één adviesraad.” De Bruijn geeft aan de aanbevelingen van de raad altijd serieus te bekijken. Waar nodig wordt beleid bijgeschaafd.

Afspiegeling Een belangrijke wens van de Adviesraad is om leden te hebben die een afspiegeling vormen van de samenleving. Daar slaagt de raad goed in. Wel zouden ze graag verjonging zien. Daarom is besloten om één plek in de Adviesraad vrij te houden om later dit jaar nog eens te kijken of er geschikte kandidaten zijn.

Wel benadrukt Kattevilder dat de raad er voor iedereen is: “Vanuit een deskundigheid kun je ook iets over een onderwerp zeggen. Ik heb bijvoorbeeld in het onderwijs gezeten en kan dan je ook meepraten over onderwerpen die te maken hebben met de jeugd.”Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief