Het waterschapskantoor in Middelburg.
Het waterschapskantoor in Middelburg. Foto: Leonard Passchier

Extra belastingverhoging is volgens waterschap ‘noodzakelijk’

Door: Britta Janssen Algemeen

Waterschap Scheldestromen verhoogt de belasting voor Zeeuwse burgers volgend jaar met maximaal 11 procent. Dat is meer dan vooraf berekend. ‘Deze voorgestelde lastenverzwaring is een hele zure appel, maar we willen geen problemen vooruitschuiven’, aldus een woordvoerder van het waterschap. 

Eerder ging Scheldestromen uit van een belastingverhoging van 5,5 tot 6 procent voor 2023. ‘Inmiddels zijn er drie maanden voorbij, is de inflatie verder gestegen en laten nieuwe prognoses opnieuw fors meer inflatie zien. Hierdoor moeten we de stijging van de waterschapsbelasting helaas bijstellen.’ 

Om haar taken voor bijvoorbeeld veilige weken en dijken te kunnen blijven uitvoeren, zegt het dagelijks bestuur van het waterschap genoodzaakt te zijn de algemene vergadering van het waterschap voor te stellen de lasten met maximaal 11 procent te verhogen. ‘Een hele vervelende boodschap voor de belastingbetaler, zeker in een tijd waarin alles duurder wordt.’

Onderhoud

De forse inflatie en het gebrek aan grondstoffen treft het waterschap ook. ‘De prijzen van grondstoffen voor afvalwaterzuiveringen, het wegonderhoud en het maaionderhoud blijven stijgen, terwijl het onderhoud hetzelfde blijft. Hoewel we kritisch kijken naar welk onderhoud noodzakelijk is, blijven de onderhoudskosten flink stijgen.’ Eerder dit jaar besloot Scheldestromen dat het onderhoudsniveau niet naar beneden mag worden bijgesteld.

Scheldestromen is verantwoordelijk voor schoon water, veilige wegen, sterke dijken en droge voeten. ‘Zeespiegelstijging en meer periodes van extreme droogte en extreme neerslag vragen extra investeringen. Met meer dan 3.500 kilometer wegen, 12.500 kilometer waterlopen en 425 kilometer dijken en duinen, is dat een flinke opgave.’

Extra budget

Naast de inflatie drukken er ook andere zaken op de begroting. ‘Voor de ongeveer 500 medewerkers moeten de CAO-afspraken worden uitgevoerd en vacatures ingevuld. Voor 2023 houden we rekening met een extra salariscomponent van naar verwachting 3 procent.’ Daarnaast moet de dijkversterking bij Hansweert betaald worden en zijn er investeringen in nieuwe projecten nodig. Het waterschap stelt alleen projecten uit te voeren die haalbaar en betaalbaar zijn, maar daarvoor een extra budget van maximaal 9 miljoen euro nodig te hebben.

Scheldestromen wil de lastenverzwaring niet uitstellen. ‘Want worden de tarieven in 2023 niet verhoogd, dan stijgen ze in 2024 nog veel verder. Een incidentele greep uit de spaarpot lost de kostenstijging ook niet op. Bovendien zijn de meevallers van vorig jaar dit jaar al ingezet om de stijgende kosten te compenseren. Door nu daadkrachtig in te grijpen, voorkomt Scheldestromen verrassingen in de toekomst.’Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief