Afbeelding

Waterschap: ‘Water uit sloten, vijvers en kreken weer beschikbaar voor gebruik’

Door: Britta Janssen Algemeen

Door de neerslag van de afgelopen weken kan waterschap Scheldestromen het onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater in Zeeland opheffen.

‘De neerslag en dalende temperaturen helpen de natuur herstellen waardoor ook de waterkwaliteitsproblemen zijn afgenomen’, laat het waterschap vrijdag weten. Waterschapsbestuurder Wim van Gorsel: “Door de extremen in het weer zijn ook de uitdagingen in het waterbeheer extreem. Nadat we afgelopen tijd alles in het werk hebben gesteld om droogteschade te beperken, is het nu zoeken naar een balans om juist overlast door een overschot aan water te voorkomen. Het watersysteem heeft na zo’n lange periode van droogte, tijd nodig om te herstellen en het water in de bodem op te nemen.”

De hoeveelheid neerslag in september varieert van 115 millimeter tot op sommige plekken 265 millimeter, aldus het waterschap. ‘Dankzij de neerslag is het waterpeil in sloten, vijvers en kreken gestegen en het vochtgehalte in de bodem toegenomen. Ondanks een toename van het vochtgehalte, is er tijd nodig voordat watervoorraden in de bodem volledig zijn aangevuld. Ook is het neerslagtekort in de provincie verdeeld. Het waterschap stuurt stuwen en gemalen zo aan dat er geleidelijk wordt overgegaan van zomer- naar winterpeil en er in waterlopen voldoende bergingsruimte is om neerslag op te vangen.

Droogteschade beperken

Door de extreme droogte van afgelopen zomer stelde het waterschap per 25 juli een verbod in voor het onttrekken van oppervlaktewater. ‘Een lange droge periode met hoge temperaturen zorgde ervoor dat het waterpeil in sloten, kreken en vijvers was gedaald tot ver onder het minimum en dat ook de voorraad grondwater afnam. Het waterschap stelde het verbod in om de watervoorraad zo goed mogelijk in stand te houden en (blijvende) droogteschade te beperken.’

Door het intrekken van het verbod is het weer mogelijk om met een watervergunning oppervlaktewater te onttrekken uit sloten, vijvers en kreken te gebruiken. ‘De watervraag is echter beperkt, door het einde van het groeiseizoen is die behoefte vanuit de landbouw vrijwel weggevallen.’

Zomer- en winterpeil

Het waterschap beheert het watersysteem dat bestaat uit sloten, kreken en vijvers. ‘Voor iedere waterloop is een gewenst waterpeil vastgesteld. Het waterschap stuurt op dit gewenste waterpeil door water vast te houden met stuwen of bij overvloed water af te voeren via de gemalen naar het buitenwater. Er bestaat veelal een verschil tussen zomer- en winterpeil. In het voorjaar en zomer, wanneer het doorgaans droger is, wordt het waterpeil in sloten en vijvers hoger gehouden. Het oppervlaktewater wordt op die manier vastgehouden om daling van de grondwaterstand te beperken. In nattere perioden wordt het winterpeil gehanteerd. Er staat dan minder water in sloten en vijvers zodat er ruimte is om grote hoeveelheden neerslag op te vangen, te bergen en dan geleidelijk af te voeren naar het buitenwater.’Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief