Afbeelding
Foto: Gemeente Tholen

Marjan Vrielink benoemd tot nieuw lid van Cliëntenraad

Door: Bregje Kop Algemeen

THOLEN - Marjan Vrielink is benoemd tot lid van de Cliëntenraad Participatiewet. Het college besluit akkoord te gaan met deze benoeming. Vrielink is met ingang van 1 januari 2023 lid.

De Cliëntenraad bestaat uit een aantal mensen die zich vrijwillig inzetten door de belangen van burgers in de bijstand te behartigen. De leden hebben allemaal op hun eigen manier met een laag inkomen te maken. De Cliëntenraad is vooral actief tijdens het voortraject van het vaststellen van gemeentelijke verordeningen.

Vaak is het zo dat bij nieuwe wetten uit Den Haag de gemeentelijke wetten aangepast moeten worden. Via een beleidsambtenaar ontvangt de Cliëntenraad de voorgenomen wijziging. Vervolgens geeft de Cliëntenraad daar een reactie op, met het belang van de burger in gedachten. Verder mag de Cliëntenraad gevraagd en ongevraagd advies geven over zaken die de aandacht vragen.

De Cliëntenraad is van plan om bepaalde onderwerpen regelmatig aan bod te laten komen die te maken hebben met het aanvragen van allerlei voorzieningen. Hierbij kan het gaan om uitleg hoe men iets (digitaal) aanvraagt of om informatie over nieuwe landelijke regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG staat ook wel bekend als de nieuwe Europese privacywetgeving. Alle bedrijven en organisaties die persoonsgegevens vastleggen van klanten, personeel of andere personen krijgen met deze wet te maken en worden gedwongen om maatregelen te nemen. Activiteiten vallen veel sneller onder de privacywet en u moet op ieder moment op afroep kunnen aantonen dat u zich eraan houdt.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief