Afbeelding
Foto: Pixabay

Sabewa Zeeland stelt taxatiewaarden voor belastingaanslagen bij

Door: Britta Janssen Algemeen

KAPELLE/KRUININGEN - Sabewa Zeeland heeft de hoogte van de taxatiewaarden, die gebruikt worden voor de aanslagen in 2023, bijgesteld. ‘Afhankelijk van de gemeente kan de verandering per eigenaar een effect hebben van ongeveer 7 euro per jaar’, laat Sabewa dinsdag weten.

Sabewa Zeeland voert de heffing en invordering uit van de waterschapsbelasting voor waterschap Scheldestromen in Zeeland en de gemeentelijke belastingen van acht Zeeuwse gemeenten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Reimerswaal, Sluis, Terneuzen en Tholen. Inwoners betalen een bedrag dat is gebaseerd op de waarde van hun woning. De toezichthouder op taxaties, de Waarderingskamer, oordeelt dat Sabewa Zeeland de waarden van de woningen te voorzichtig heeft gewaardeerd. ‘Het verschil komt door de extreme prijsontwikkelingen op de woningmarkt. Afhankelijk van de gemeente kan de verandering van de waarden per eigenaar een effect hebben van ongeveer 7 euro per jaar.’ 

Hoe komt een taxatie tot stand? 

De marktwaarde van een huis is het uitgangspunt voor de zogeheten woz-waarde (waardering onroerende zaken). De woz-waarde 2023 is een zo goed mogelijke schatting van de mogelijke verkoopprijs van een huis op de waardepeildatum 1-1-2022. De woz moet worden vastgesteld aan de hand van gerealiseerde verkoopcijfers van vergelijkbare woningen. ‘Over heel 2022 is sprake geweest van overbiedingen in een gespannen woningmarkt. Dit heeft het inschatten van de waarden voor Sabewa bemoeilijkt’, verklaart de organisatie. 

‘Door de bijzondere marktomstandigheden in 2021 hebben meer woz-uitvoeringsorganisaties de afgelopen maanden moeite gehad om direct het marktniveau goed tot uitdrukking te brengen in de nieuwe woz-waarden’, aldus Ruud Kathmann van de Waarderingskamer. Voor de bepaling van de woz zijn tijdige prognoses nodig. Deze prognoses levert Sabewa Zeeland aan in het laatste kwartaal van het jaar en die cijfers gebruiken de overheden voor de tariefbepaling van de belastingaanslag. Als huizenprijzen dalen worden tarieven doorgaans verhoogd en als ze stijgen verlaagd. Op die manier komt de belastingopbrengst uit op wat de overheden hebben berekend.

Effect op aanslag van gemeenten en waterschap 

De Waarderingskamer oordeelde op 25 januari dat Sabewa Zeeland de waarden voldoende heeft aangepast. Het gevolg van de aanpassing is dat eigenaren in 2023 een hogere aanslag krijgen dan waarmee de overheden vooraf gerekend hadden; de gemiddelde 7 euro. 

Ruud Kathmann van de Waarderingskamer geeft aan dat dit soort controles plaatsvinden vlak voordat de woz-waarden bekend gemaakt worden. Daarom heeft Sabewa de aanpassing pas recent kunnen uitvoeren. Sabewa heeft alle deelnemende overheden geïnformeerd over de gewijzigde taxatiewaarde. Omdat vanaf 21 februari de aanslagen verstuurd worden, is er slechts zeer beperkt tijd voor een eventuele aanpassing. Voor aanpassing is per overheid namelijk een formeel besluitvormingsproces nodig, inclusief publicatie. ‘Een deel van de gemeenten en het waterschap hebben besloten dit proces nog te doorlopen en de tarieven naar beneden bij te stellen’, laat Sabewa weten. ‘Andere gemeenten kiezen ervoor later te bepalen hoe de meeropbrengsten verwerkt worden, bijvoorbeeld door een bijstelling in het volgende belastingjaar.’

Het waarderingsproces van afgelopen jaar evalueert Sabewa. Daarna stelt ze het waar mogelijk bij. Op de website www.sabewazeeland.nl is meer informatie te vinden.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief