Afbeelding
Foto: Hanneke Marcelis

Gemeente verlengt vluchtelingenopvang in Putte

Door: Jose Van der Wegen Algemeen

PUTTE  - Sinds 6 oktober 2022 worden er vluchtelingen opgevangen aan de Bosweg 2 in Putte. In het kantoorpand van het voormalige Van Niftrik is er de mogelijkheid om op humane wijze vluchtelingen op te vangen. Omdat er nog steeds een dringende vraag is naar langdurige opvangplekken heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten de opvang hier te continueren tot 1 mei 2025. 

Vanaf 1 augustus 2022 heeft de gemeente Woensdrecht - met een onderbreking van één maand – een crisisnoodopvang ingericht voor 85 vluchtelingen. In de maand augustus 2022 is deze ingericht in het MFC Kloosterhof en vanaf 6 oktober 2022 tot 1 mei 2023 is de crisisnoodopvang ingericht aan de Bosweg 2 in Putte. In het kader van de aangekondigde spreidingswet krijgen alle gemeenten in Nederland een taakstelling opgelegd voor het inrichten van een tijdelijke opvang voor asielzoekers. Binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) is hiertoe een transitieplan opgesteld, waarbij het uitgangspunt is dat alle gemeenten naar rato van het aantal inwoners hun aandeel in de opvang van asielzoekers leveren. Voor de gemeente Woensdrecht komt dat naar verwachting overeen met het aantal vluchtelingen dat nu wordt opgevangen op de locatie in Putte. In dit kader heeft het college, na goed overleg met de gemeenteraad en betrokken partners, besloten om de crisisnoodopvang aan de Bosweg 2 in Putte om te vormen naar een locatie voor tijdelijke opvang van vluchtelingen voor een periode van twee jaar.  Het gaat dan om de periode van 1 mei 2023 tot 1 mei 2025. In de praktijk betekent dit het continueren van de huidige situatie tot 1 mei 2025 met dien verstande dat de maximale capaciteit binnen de bestaande bebouwing nog kan worden benut. Hierdoor zou het maximaal aantal vluchtelingen 95 kunnen gaan bedragen. In de huidige situatie is niet alle ruimte benut, waardoor het aantal bedden momenteel 85 bedraagt. 

Opvanglocatie Putte 

De opvang aan de Bosweg 2 in Putte verloopt naar tevredenheid. De vluchtelingen hebben hun draai gevonden in dit voormalige kantoorpand. Er wordt gezamenlijk gekookt en schoongemaakt, de kinderen gaan naar school in Putte en er wordt Nederlandse les gegeven door vrijwilligers. Tot op heden zijn er geen overlastmeldingen ontvangen vanuit de buurt. “Er zijn geen signalen dat het niet goed gaat, dus daarom hebben we ook voor continueren gekozen”, aldus burgemeester Steven Adriaansen. Het besluit om de opvang in Putte te continueren is gemaakt nadat er gesprekken zijn gevoerd met de gemeenteraad en samenwerkingspartners zoals het dorpsplatform en de buurtpreventie. De gemeente  Woensdrecht levert met deze opvang haar bijdrage aan de opvangcrisis. “Met het besluit is de gemeente ook een van de eersten die een knoop heeft doorgehakt en een bijdrage levert aan de opvangcrisis. Uniek aan de situatie is ook dat de gemeente zelf de exploiterende rol vervult bij de opvang. De opvanglocatie is geen COA-locatie (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), waardoor het Rode Kruis een coördinerende rol kan blijven vervullen. Ook kan zo beter worden ingezet op zelfwerkzaamheid van de vluchtelingen op de locatie. Door samen te koken en schoon te maken kan er in het dagelijkse leven wat structuur geboden worden. Ook de mix van mensen op de locatie, van gezinnen tot eenlingen, zorgt er voor dat er een goede groepsdynamiek ontstaat.” De kosten voor de opvang zijn overigens wel voor rekening van het COA. Door de continuering van de locatie in Putte voldoet Woensdrecht aan de taakstelling en kan de gemeente ook niet door COA aangewezen worden voor opvang van vluchtelingen op andere locaties. Vorig jaar zomer wilde COA anders nog wel locaties gaan aanwijzen, zoals in Huijbergen. Dat is door de inzet van de gemeente, de eigenaar van de locatie aan de Bosweg en alle samenwerkende partijen niet meer aan de orde.

Omdat er nu wel sprake is van een langdurige opvang tot 1 mei 2025 en het eerst crisisnoodopvang betrof, moet de locatie wel aangepast worden. Daarom wordt een verkorte procedure opgestart om de slaapplekken en het sanitair in het pand aan te passen voor de langere termijn van opvang. Ook moet de functie van het kantoorpand hiervoor aangepast worden. Deze totale procedure gaat nu lopen, zodat deze hopelijk voor 1 mei gereed zal zijn.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief