Afbeelding

Tantes van Van Gogh: verbolgen Zundertenaren stappen naar Raad van State

Algemeen

ZUNDERT - De Zunderte gemeenteraad mag dan wel haar fiat hebben gegeven aan de aanpassing van het bestemmingsplan van Tantes van Van Gogh, voor Werkgroep Zunderts Hart is daarmee de kous niet af. “Zundert kent zijn burgers nog niet”, zo maakt Marlies van Geel namens de fel tegen het bouwproject gekante werkgroep. “Die verenigen zich hieromtrent nog meer en gaan door naar Raad van State.” Er is groen licht gegeven voor aanpassen van het bestemmingsplan van de Tantes van Van Gogh om zo tegemoet te komen aan het bouwplan van projectontwikkelaar DC Bouw & Ontwikkeling, zo maakt Van Geel duidelijk. “Echter, vijf van de zeven politieke partijen zijn het niet eens met de wijze waarop het gehele proces verlopen is”, stelt ze. “Een initiatiefvoorstel van FvdS en OPZ om het plan aan te houden, om zo de dialoog aan te gaan onder de noemer 'Wat willen we eigenlijk met z'n állen met dit stukje in Zundert', werd van tafel geveegd.” Ongeldig Wat de werkgroep ook flink steekt is dat het burgerinitiatief bestemmingsplan Tantes van Van Gogh door de raad ongeldig is verklaard op basis van het argument dat het een onderwerp bevat als bedoeld in artikel 4 van de gemeentelijke verordening Burgerinitiatief, te weten een onderwerp dat een wijziging van beleid betreft dat al in een vergevorderd stadium van ontwikkeling is. Marlies van Geel: “Er wordt voorbijgegaan aan het signaal dat burgers afgeven. Burgers die zoveel om hun dorp geven, dat ze zich al lange tijd belangeloos inzetten, juist voor hun eigen dorp.” Ze wijst onder meer op de ingediende 78 zienswijzen die worden afgedaan met de mededeling dat er 55 van dezelfde strekking zijn. “Een petitie met 777 online handtekeningen en 94 offline handtekeningen uit het zeer betrokken hart van de burger bereikt het hart van de gemeenteraad niet”, voegt ze eraan toe. Macht “Als het om burgerparticipatie gaat stellen het college en gemeenteraad zich uiteindelijk boven de burger en laten zij hun macht gelden. De volksvertegenwoordiging die, als het erop aankomt, juist niét voor het volk kiest maar voor belangen van de bouwplannen. ‘Nee’, zegt de wethouder, ‘er zit geen tijdsdruk op dit plan’, maar een vraag vanuit de Protestantse Kerkenraad om een geohydrologisch onderzoek dat ontbreekt in het geheel, wordt bevestigd, om vervolgens alleen de uitvoering ervan als voorwaarde te stellen. Het plan kan gewoon doorgaan. Niet nodig om het bestemmingsplan nog even aan te houden. We gaan gewoon door, wat er ook ingebracht wordt door de burger. En daarvan is dit grondwateronderzoek maar één voorbeeldje.” Ruggespraak “Direct belanghebbenden zoals vele bewoners van Residence Vincent en het Protestants kerkje, evenals de cliëntenraad van De Willaert, zijn in alles niet betrokken”, vervolgt ze. “Er is ruggespraak gehouden met Stichting Van GoghHuis, die zich verder afzijdig houdt. Wat de burger ook inbrengt, alles draait om het bouwplan. Daar worden met enkele decimeters veranderingen in aangebracht en dat zou de burger toch een hele grote tegemoetkoming moeten vinden, bijna liefdadigheidswerk. Maar wij vragen ons af waar ons democratisch recht is.” Vraagtekens Namens de Werkgroep Zunderts Hart plaatst Marlies van Geel tot slot grote vraagtekens bij de werkwijze rond het hele project. “Vijf van de zeven partijen vinden dat het proces rondom De Tantes een ruime onvoldoende verdient. We citeren een raadslid: ‘Er is géén voorontwerp bestemmingsplan, er wordt niet opiniërend gesproken, er was alleen een informatieve inloopavond, Werkgroep Zunderts Hart wil kracht bijzetten, al met al is de actieve rol van de burgers niet opgepakt als burgerparticipatie. Dit is géén voorbeeld voor processen in de toekomst. We zijn tekort geschoten in burgerparticipatie’. Een ander raadslid: ‘Wij balen ervan zoals het proces gelopen is’. Dit allemaal in de eerste termijnbeantwoording, om langzaam richting de burger af te zwakken en dan ‘We verschillen van mening over burgerparticipatie. Laten we het daarbij houden, we geven toch onze goedkeuring’. Maar Zundert kent zijn burgers nog niet. Die verenigen zich hieromtrent nog meer en gaan door naar de Raad van State.” AFBEELDING DC BOUW & ONTWIKKELINGBlijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief