Afbeelding

Verzet tegen plan ‘Tantes van Van Gogh’ in Zundert

Algemeen

ZUNDERT - Het groots gepresenteerde plan ‘Tantes van Van Gogh’ lijkt tot dusver op weinig sympathie bij (een deel van) de Zundertse bevolking te kunnen rekenen. De Gemeente Zundert ontving reeds 77 zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Bovendien is de Werkgroep Zunderts Hart een online petitie gestart tegen het plan. Tantes van Van Gogh. Dat is de naam van het nieuwe bouwproject dat straks gestalte moet krijgen op de plaats van de voormalige schoenwinkel De Roos aan de Markt 25 en de woning aan de Sint Elisabethlaan 3a. Het plan voor het project laat twee gebouwen zien. Aan de zijde van de Molenstraat komen vijf appartementen (drie op de begane grond en twee boven), terwijl aan de achterzijde vijftien appartementen worden gerealiseerd in vier lagen. Elke laag bestaat uit vier appartementen, behalve de bovenste: die krijgt er drie. Het gaat in totaal dus om twintig luxe appartementen die in grootte variëren van 110 m2 tot 170 m2. Verder is er een ondergrondse parkeerkelder en wordt een twaalf meter brede doorsteek gecreëerd tussen het Van GoghHuis en Van Goghplein. Die verbinding wordt in de avonduren afgesloten. Erfgoed Het door DC Bouw & Ontwikkeling en de Gemeente Zundert met enthousiasme gepresenteerde plan kan echter niet bij iedereen op bijval rekenen. Een groep Zundertenaren is bang dat met de mogelijke komst van ‘Tantes van Van Gogh’ de unieke sfeer en karakter van het intieme Van Goghplein in Zundert voorgoed verloren zal gaan. Volgens hen is het laatste stukje erfgoed rondom de Brabantse geboortegrond van Vincent van Gogh hiermee ernstig in gevaar. De groep bezorgde inwoners heeft zich verenigd in Werkgroep Zunderts Hart en kent leden met verschillende achtergronden: Leo Goorden (was 25 jaar stedenbouwkundig medewerker gemeente Nieuw-Ginneken en secretaris monumentencommissie aldaar), Pierre Adriaensen (oud-wethouder en oud-raadslid), Mark Hereijgers (architect), Marlies van Geel (aanjager massaal indienen zienswijze) en Janneke Hille (bouwkundige en bouwhistoricus, duurzame monumentenzorg, Heemschut, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed). Beschermd Dorpsgezicht De werkgroep zet zich in voor behoud van wat zij noemt ‘het enige stukje cultureel erfgoed dat we nog hebben binnen onze bebouwde kom’. Ofwel: behoud van het Van Goghpleintje als een Beschermd Dorpsgezicht die de aanwezige cultuurhistorische waarden versterkt. “Een zeldzame plek in Zundert, met het Van Goghkerkje, de kosterswoning, het gastatelier, het beeld van Zadkine, zicht op het prachtige Willaert, veel groen en de ideale plek om samen te komen, een dorpsplek die tevens maatschappelijke en culturele functies heeft. Een unieke plek”, zo stelt het gezelschap. Herziening De Werkgroep Zunderts Hart constateert niet alleen dat het Van Goghplein het enige stukje originele historie van Vincent van Gogh in Zundert is, ook is zij van mening dat het voorgestelde plan ‘De Tantes van Van Gogh’ het Van Goghplein letterlijk en figuurlijk overschaduwt. Bovendien wordt het intieme, groene karakter van het Van Goghplein én Zundert hierdoor permanent aangetast, vindt de werkgroep, die daaraan toevoegt dat de kern van Zundert behoefte heeft aan groene plekken waar cultuur samenkomt met ruimte, rust en verbinding. Zij verzoekt de gemeente Zundert daarom af te zien van het doorzetten van het project ‘Tantes van Van Gogh’ in de gepresenteerde vorm en de ontwikkeling van de kavel te herzien. Via de online petitie https://zundertshart.petities.nl/ hoopt de Werkgroep Zunderts Hart nu de Zundertse bevolking verder te mobiliseren. Impressie van het project Tantes van Van Gogh. ARTISTS IMPRESSION DC BOUW & ONTWIKKELINGBlijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief