Afbeelding
Foto: Fred de Bruyn

Dag Parc Patersven, hallo Wernhoutsburg

Door: Addo Sprangers Algemeen

WERNHOUT - Parc Patersven is passé. De voorbije jaren heeft het voormalige vakantiepark een grondige metamorfose ondergaan. Met de afrondende plaatsing van komborden met de nieuwe naam Wernhoutsburg is afscheid genomen van het verleden en kan er nu worden gesproken van een echte wijk.

Recreatie èn permanente bewoning op Parc Patersven in Wernhout is toegestaan, zo besloot de Raad van State medio 2016. Hiermee werd een reeds in 2013 ingediend burgerinitiatief na veel juridische touwtrekkerij eindelijk beloond. Onder aanvoering van de Vereniging van Eigenaren Parc Patersven (VEP) heeft de nieuwe wijk een moderne uitstraling gekregen, met verbrede straten met klinkers in plaats van asfalt, een nieuwe ingaande en uitgaande weg en een nieuwe entree, geheel bekostigd door de inwoners zelf. “Een mooie afsluiting van alle inspanningen”, aldus VEP-voorzitter Fred de Bruyn.

Hoofdpijndossier

Vanaf 2005 groeide Patersven uit tot een waar hoofdpijndossier voor Zundert. Eerst zou er permanente bewoning gaan plaatsvinden en vervolgens is er een invasie van arbeidsmigranten neergestreken. Hierdoor werd het uitgangspunt van Patersven, recreëren, ondermijnd. Het voornemen van de Gemeente Zundert destijds om over te gaan tot handhaving strandde om verschillende redenen. Zo wilde de externe partij Volker Wessels via een legalisatietraject serieus een zesde woonkern maken van Parc Patersven, tot zij zich in 2011 echter terugtrok. In het najaar 2011 besloot de raad vervolgens te gaan handhaven op permanente bewoning. Uit bestuurlijk overleg met Gedeputeerde Staten bleek daarna dat de Provincie Noord-Brabant oog zou hebben voor de recreatieparken De Spranckelaer in Waalwijk en Stille Wille in Oirschot, recreatieparken met een historie van permanente bewoning. Voor de VEP reden om in 2013 een burgerinitiatief in te dienen. Eenmaal ontvankelijk verklaard zette het burgerinitiatief de deur naar wonen weer op een kier open.

Dubbelbestemming

 De raad legde Gedeputeerde Staten de vraag voor of wonen op Parc Patersven überhaupt mogelijk was en dat bleek het geval. Het bood Zundert een opening voor het opstellen van het bestemmingsplan dat in april 2014 door de raad unaniem als positief werd beoordeeld. Na aanpassing van de Verordening Ruimte door de Provincie Noord-Brabant in oktober 2014 stelde de gemeenteraad ook de voorwaarden op waaraan de VEP moest voldoen. In mei 2015 stelde de Zundertse gemeenteraad het bestemmingsplan Parc Patersven vast, dat een ‘dubbelbestemming’ voorstond, met ruimte dus voor recreatie èn permanente bewoning. De Raad van State boog zich medio 2016 over de bezwaren tegen het bestemmingsplan en keurde de beoogde dubbelbestemming goed.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief