Doorkijkje op de Markt na de gedeeltelijke sloop van het winkelpand De Roos.
Doorkijkje op de Markt na de gedeeltelijke sloop van het winkelpand De Roos. Foto: Addo Sprangers

Tantes van Van Gogh is project van lange adem

Door: Addo Sprangers Algemeen

ZUNDERT - In Zundert zijn afgelopen week met de nodige voortvarendheid de voormalige schoenwinkel De Roos aan de Markt 25 en de woning aan de Sint Elisabethlaan 3a gesloopt. Hiermee is de realisatie van het bouwproject Tantes van Van Gogh, dat op deze locatie gestalte moet krijgen, plotseling in een stroomversnelling terechtgekomen.

Jarenlang is erover gesproken én gesteggeld, maar nu wordt er dan eindelijk zichtbaar werk gemaakt van het project Tantes van Van Gogh. Het project mag er met recht eentje van lange adem worden genoemd, erkent ook projectontwikkelaar David Castelijn. “Na maanden van voorbereidingen zijn we nu gelukkig aan de slag. Deze week wordt begonnen met het stutten van de muur van het Van GoghHuis, aan de zijde van het gesloopte pand aan de Markt, en worden de laatste sloopwerkzaamheden verricht. Volgende week wordt een aanvang gemaakt met het uitgraven van de parkeerkelder die straks komt te liggen onder het nieuwe appartementencomplex aan de Elisabethlaan”.

Aanpassingen

In juli vorig jaar al gaf het Zundertse college groen licht aan het bouwproject Tantes van Van Gogh, nadat projectontwikkelaar DC Bouw & Ontwikkeling in de bouwplannen diverse aanpassingen had doorgevoerd waarmee tegemoet werd gekomen aan bezwaren van inwoners, zoals het verlagen van de trappenhuizen en deze qua hoogte gelijk te maken met de bovenste verdieping van het appartementengebouw aan de Elisabethlaan. Met het collegebesluit kwam een einde aan een aantal jaren van protesten en juridische touwtrekkerij. In oktober 2017 namelijk al gaf de Zundertse gemeenteraad groen licht voor het bouwproject Tantes van Van Gogh in Zundert. Een meerderheid van de raad stemde toen in met de voor de bouw noodzakelijke bestemmingsplanwijziging.

Nieuwbouw

Tantes van Van Gogh is de naam van het nieuwe bouwproject dat straks gestalte moet krijgen op de plaats van de voormalige schoenwinkel De Roos aan de Markt 25 en de woning aan de Sint Elisabethlaan 3a. Een plan dat enerzijds voorziet in de bouw van een veertien appartementen tellend appartementencomplex aan de Sint Elisabethlaan en anderzijds in herbouw - aan de hand van een op oude ansichtkaarten gebaseerd ontwerp - van het straks vijf appartementen tellende pand aan de Markt 25. Hier woonden in een ver verleden de buurvrouwen - de 'tantes' - van Van Gogh, en met de voorgenomen reconstructie ziet het gebouw er straks uit zoals het er ook ongeveer uit heeft moeten zien in de tijd van Van Gogh.

Verzet

Een mooi plan. Daarover waren wethouder Johan de Beer en projectontwikkelaar David Castelijn van DC Bouw & Ontwikkeling het, bij de presentatie van het plan in het najaar van 2016, al snel eens. Architecten keken het plan na, stedenbouwkundigen en de Welstandscommissie bogen zich erover, en ambtenaren van de Gemeente Zundert én van de Gemeente Breda, gespecialiseerd in zogeheten binnenstedelijke projecten, hielden het plan eveneens tegen het licht. Desondanks liep lang niet iedereen voor het plan Tantes van Van Gogh warm. Sterker nog: het groots gepresenteerde plan leek op weinig sympathie bij (een deel van) de Zundertse bevolking te kunnen rekenen. De Gemeente Zundert ontving tijdens de terinzagelegging in totaal zelfs 76 zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Bovendien startte de Werkgroep Zunderts Hart onder de noemer 'Behoud Van Goghplein in Zundert' een ruim 600 keer ondertekende online petitie tegen het plan.

Hoofdpunten

Van de ontvangen zienswijzen bleken er 57 van exact dezelfde strekking. In bijna alle zienswijzen werden opmerkingen gemaakt over het geprojecteerde appartementengebouw op de achterzijde van het perceel. Twee hoofdpunten kwamen in min of meer dezelfde bewoording telkens naar voren. Zo zouden de bouwmassa en de bouwhoogte van het appartementengebouw leiden tot het verdwijnen van groen, schaduwwerking en beperking van het zicht. Het appartementengebouw zou daarnaast niet passen binnen de historische omgeving (voor wat betreft bebouwing en pleinruimte) en daarmee afbreuk doen aan de omgeving.

Raad van State

De zienswijzen rondom de bouwmassa en bouwhoogte van het appartementengebouw leidden tot aanpassing van zowel het bouwplan als het daarop aangepaste bestemmingsplan. Daarmee was de kous echter niet af, want vervolgens mengde ook de Protestantse Gemeente Zundert (PGZ), de eigenaar van het Van Goghkerkje en de begraafplaats, zich in de strijd. De PGZ meent dat de bouw van appartementencomplex gevolgen kan hebben voor de grondwaterstand en daardoor mogelijk een gevaar oplevert voor het oude Van Goghkerkje en de begraafplaats ernaast. Het beroep van de PGZ bij de Raad van State werd in augustus 2018 echter ongegrond verklaard.

Aanpassingen

Nadat de vervolgens door de projectontwikkelaar in december2018 ingediende aanvraag voor de omgevingsvergunning in februari vorig jaar werd verleend, volgden nog twee bezwaarschriften. Deze werden in mei 2019 behandeld door de bezwaarschriftencommissie. Om tegemoet te komen aan de bezwaarmakers, nam de projectontwikkelaar een aantal aanpassingen op in het bouwplan en kon het college in juli vorig jaar de omgevingsvergunning verlenen.

Oplevering

Zoals gemeld wordt deze week een aanvang gemaakt met het stutten van de muur van het Van GoghHuis, aan de zijde van het gesloopte pand aan de Markt, en worden de laatste sloopwerkzaamheden verricht. Volgende week wordt begonnen met het uitgraven van de parkeerkelder die straks komt te liggen onder het nieuwe appartementencomplex aan de Elisabethlaan. Het gehele project Tantes van Van Gogh wordt naar verwachting eind 2021 opgeleverd.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief