De vertrouwde, blauwe restafvalzakken verdwijnen straks.
De vertrouwde, blauwe restafvalzakken verdwijnen straks. Foto: Addo Sprangers

Afvalinzameling in gemeente Zundert gaat op de schop

Door: Addo Sprangers Algemeen

ZUNDERT - Vanaf 1 januari 2023 verandert er in de gemeente Zundert het nodige op het gebied van afval inzamelen en afval scheiden. Dat het links en rechts tot discussie leidt, weet ook wethouder Judith Kuijpers. “Maar hoe je het ook draait of keert: er kan nog veel verbeterd worden,” zegt ze. “We moeten samen aan de bak met afval scheiden.”

De nieuwe werkwijze moet leiden tot een fraaier straatbeeld, minder zwerfafval en minder overlast van stank en ongedierte. Ook uit kostenoverwegingen en in het belang van klimaat en milieu is het volgens de wethouder nodig dat er werk wordt gemaakt van afvalscheiding. Een van de speerpunten daarbij is vermindering van het restafval, afval dat niet gerecycled kan worden. “Al doen de inwoners van de gemeente Zundert het nu op zich best al goed met op jaarbasis een kleine 100 kg restafval per persoon,” aldus wethouder Judith Kuijpers. “In de regio West-Brabant bekleden we daarmee als gemeente de derde plaats. Het kan echter altijd beter. Dat is goed voor het milieu én voor je portemonnee. Hoe minder afval je aanbiedt, hoe minder je betaalt.” Daar wordt stevig op ingezet. De prognose is dat de gemeente Zundert in 2024 (tussen 1 januari 2024 en 31 december 2024) per inwoner nog 75 à 80 kilo restafval zal hebben door de veranderingen. De overstap is echter groot,” vervolgt Judith Kuijpers. “Het eerste jaar, 2023, zien wij dan ook als gewenningsjaar.”

Wennen

Ambitieuze cijfers, maar voor veel inwoners zal het hoe dan ook wennen worden. Met de komst van de nieuwe afvalinzamelaar Saver wijzigen namelijk niet alleen de vertrouwde inzameldagen, ook de manier waarop afval moet worden gescheiden kent veranderingen. Een belangrijke wijziging is het verdwijnen van de blauwe restafvalzak per 1 mei volgend jaar. Die maatregel is eerst en vooral vanuit arbotechnische overwegingen genomen. Het is niet meer verantwoord om medewerkers van de afvaldienst met zakken te laten sjouwen. Het verdwijnen van de blauwe restafvalzakken betekent dat ieder huishouden straks restafval moet aanbieden via de in veel gevallen inmiddels verstrekte restafvalcontainer van 140 liter, die in de nieuwe situatie één keer per vier weken wordt geleegd. Op deze container is het diftar-principe van toepassing. Huishoudens betalen niet per gewicht, maar per keer dat zij de restafvalcontainer laten legen (laagbouw) of dat zij een ondergrondse container openen (bovenwoningen en appartementen). De hiervoor geldende tarieven zijn onlangs bekendgemaakt: het kost 7 euro per keer om de restafvalcontainer te laten legen. Inwoners van bovenwoningen en appartementen betalen voor het openen van een ondergrondse container een bedrag van 2 euro voor de lade van 60 liter en 1 euro voor de lade van 30 liter. ‘Wie goed scheidt, houdt weinig restafval over’, is hierbij de gedachte. Een huishouden met weinig restafval, heeft dus lagere kosten.

Bewustwording

En zo zijn er meer veranderingen. Voor incontinentiemateriaal en luiers zijn er straks in ieder dorp van de gemeente Zundert wegbrenglocaties en de bovengrondse glascontainers worden vervangen door ondergrondse containers. Oud papier kan nog altijd worden ingeleverd bij Stichting Vakantie Voor Iedereen en wordt ook in 2023 nog opgehaald door afvalinzamelaar Renewi. Vanaf 1 januari 2024 haalt Saver het oud papier op, vandaar dat inwoners - tegen die tijd - kunnen kiezen voor een container. “De nieuwe manier van afval scheiden en inzamelen leidt hopelijk ook tot meer bewustwording van hoe je leeft en hoe om te gaan met je eigen rotzooi,” besluit wethouder Judith Kuijpers.

Download de Afvalwijzer app in de App Store of op Google Play of surf naar www.saver.nl om daar je persoonlijke afvalkalender te downloaden. Surf voor meer informatie naar https://www.zundert.nl/afvalinzameling-2023Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief