Burgemeester Joyce Vermue neemt de petitie in ontvangst.
Burgemeester Joyce Vermue neemt de petitie in ontvangst. Foto: Jack Mathijssen

Petitie tegen aanleg zonnepark in Oekel en Laarse Heide

Door: Jack Mathijssen Algemeen

ZUNDERT - Vertegenwoordigers van de buurtschappen Oekel en Laarse Heide waren maandagmiddag op het Raadhuis in Zundert aanwezig om burgemeester Joyce Vermue een petitie aan te bieden tegen de aanleg van een zonnepark.

De reden voor de petitie was het feit dat tot ieders verbazing er op 2 november jongstleden tijdens de vergadering van de Ronde bij agendapunt 8, Voorkeursvolgorde Tranche Zonne-energie, een voorkeur werd uitgesproken voor het plaatsen van zonnepanelen op gronden in Oekel en Laarse Heide. Reden voor de buurtschappen Oekel en Laarse Heide om tijdens de Ronde in te spreken en om vervolgens de petitie ‘Zeg Nee tegen zonneparken op landbouwgronden’ aan te bieden. Het groene bedrijvenpark Business Centre Treeport (BCT) besloot de petitie middels een brief te ondersteunen. Dat het college een voorkeur uitsprak voor negen hectaren zonnepanelen op de voor onze regio zeer kostbare landbouwgrond vinden ze achterhaald. De agrarische sector koestert haar landbouwgronden, het college zou dat ook moeten doen.

Door de strot geduwd                                                                                                                                        

Bij de bewoners van de buurtschappen Oekel en Laarse Heide is door de voorkeursvolgorde grote onrust ontstaan. Marco Braspenning is als buurtbewoner en ondernemer naast de boogde voorkeurslocatie erg ongerust. “We hebben na een rondgang in de omgeving een petitie opgesteld en zijn blij met de ondersteuning daarvan vanuit de boomteeltsector. Een zonnepark van negen hectaren op goede gronden gaat ons te ver. Er zijn voldoende alternatieven voor handen. Volgens de initiatiefnemers van het voorkeursproject zou er contact zijn geweest met de aangrenzende grondeigenaren. Het tegengestelde is waar. Energiebedrijven dienen een ander belang, ze staan niet meer geheel ten dienste van de samenleving. De gemeenteraad hoort de belangen van onze gemeenschap te borgen en het heft in eigen handen nemen. Ze moet kiezen voor de beste plannen en geen landbouwgronden teniet laten gaan. Als je als gemeente voor groen en duurzaam staat, is dit het slechtste scenario dat zeker niet door de strot geduwd mag worden.”

Mosterd na de maaltijd.

John Oostvogels (Treeport) vult aan: “Zonnepanelen op negen hectaren land zou volgens de adviseurs de beste keuze zijn om de doelstellingen voor 2030 te realiseren. Maar volgens ons is het als mosterd na de maaltijd. De doelstelling om 20 Gigawatt uur extra te realiseren kan namelijk afgevinkt worden. Business Centre Treeport (BCT) creëert ruim dertig hectaren aan daken, zo’n 55.000 panelen in totaal. BCT kan alleen hiermee al veertig procent van het totale energiegebruik in Zundert voorzien. Als we een machtiging kunnen behalen voor het voeren van een eigen energielabel, kunnen we de Zundertse gemeenschap zelfs bijna volledig zelfstandig gaan voorzien. We moeten dan wel continue kunnen leveren, daarvoor zijn ook energieopslagsystemen nodig. Het is een prachtig streven om Zundert op termijn geheel zelfvoorzienend te maken.” Volgens Remco van Dessel (BCT) biedt samenwerken met België extra kansen. “Ook over de grens spelen dezelfde vraagstukken. Technisch en planmatig zouden we samen moeten kunnen gaan investeren in netverzwaring. Er is dan nog zoveel meer mogelijk dan kostbare landbouwgronden in te leveren.”

Extra kracht bijzetten

Burgemeester Joyce Vermue nam samen met raadsgriffier Mark van Oosterwijk de petitie en de ondersteunende brief aan. Ze gaat die overdragen aan de leden van de gemeenteraad om op latere termijn daar op terug te komen. “Wellicht zal het college met een nieuw voorstel komen om dan terug te zetten op de agenda. Daarom is dit het juiste moment om met deze petitie te komen. We kennen jullie zorgen die op deze manier extra kracht worden bijgezet. Goede communicatie is van groot belang,” aldus de burgemeester.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief