De Sint Willibrorduskerk in Klein Zundert.
De Sint Willibrorduskerk in Klein Zundert. Foto: Addo Sprangers

Klein Zundert praat over toekomst Sint Willibrorduskerk

Door: Addo Sprangers Algemeen

KLEIN ZUNDERT - Hoe kan de Sint Willibrorduskerk in Klein Zundert in de toekomst nog van waarde zijn voor de lokale gemeenschap? Om hierover te praten houden initiatiefnemers René Renne en Arjan Bakx op maandag 25 september vanaf 20.00 uur een bijeenkomst bij café-zaal Schuttershof in Klein Zundert.

Aanleiding is de zogeheten Kerkenvisie, de onlangs gepresenteerde toekomstvisie op het gebouwenbezit van Parochie Christus Koning met hierin een gebouwenbeleid en een concreet gebouwenplan. In een notendop houdt dit in dat de kerken in Rijsbergen, Klein Zundert, Wernhout en Achtmaal op termijn worden onttrokken aan de eredienst. Voor deze gebouwen worden straks eventuele mogelijkheden van herbestemming onderzocht. De parochiekerk van de Heilige Trudo in Zundert blijft vooralsnog open. Renne en Bakx willen nu nader onderzoeken of de kerk van Klein Zundert voor de gemeenschap behouden kan worden in een nieuwe sociale, maatschappelijke en culturele functie. Ook eventueel behoud van de Sint Antoniuskapel staat op de agenda. Het eerste en primaire doel van de nu bijeenkomst is het verzamelen van ideeën met betrekking tot mogelijke ‘nieuwe’ functies die in het kerkgebouw zouden kunnen worden gehuisvest, waarna in gesprek kan worden gegaan met betrokken partijen. Het secundaire doel is het peilen van de behoefte om te komen tot samenwerking of het delen van kennis en ervaringen. Volgens Renne en Bakx is het zeer waarschijnlijk denken ook andere organisaties en particulieren nadenken over mogelijke nieuwe bestemmingen voor één of meer kerken binnen de gemeente Zundert. Om tot herbestemming te komen zal er met verschillende partijen moeten worden gesproken en onderhandeld, zoals kerkbestuur, gemeente Zundert, Monumentenzorg en de Zundertse projectontwikkelaar Maas-Jacobs Vastgoed BV, met wie parochie Christus Koning een intentieovereenkomst heeft gesloten om het komende jaar gezamenlijk onderzoek te verrichten naar de herbestemming van de kerken in Rijsbergen, Klein Zundert, Wernhout en Achtmaal.

Leefbaarheid

“Het samenbrengen van nieuwe en bestaande functies in het kerkgebouw levert een belangrijke impuls aan de leefbaarheid van Klein Zundert op de korte en langere termijn,”zo verwachten Renne en Bakx. “Daarmee heeft de herbestemming belang voor alle inwoners. We richten deze uitnodiging dan ook nadrukkelijk aan alle generaties en hopen zowel jongeren, jong volwassenen, mensen van middelbare leeftijd als ouderen te mogen begroeten. Ieder van ons schuift immers met de tijd onvermijdelijk door naar een volgende leeftijdscategorie. De jeugd van nu wordt jong volwassen, zoals de middelbaren van nu de senioren van de toekomst zijn.” Startpunt voor de avond is een mogelijke herbestemming van het kerkgebouw, zo maakt het tweetal duidelijk. Renne en Bakx zien het sluiten van de Willibrorduskerk in Klein Zundert als een onomkeerbaar besluit. Zij geven dan ook expliciet aan dat de avond niet is bedoeld om te gaan discussiëren over het mogelijk openhouden van de kerk of over het waarom van de sluiting van de kerk. Verder benadrukken zij dat de bijeenkomst een particulier initiatief is en dat zij als initiatiefnemers geen onderdeel zijn van- en/of gelieerd aan het bestuur van de Parochie Christus Koning, de Gemeente Zundert en Maas-Jacobs. Meer informatie is verkrijgbaar bij Arjan Bakx (tel. 06-53197140 of René Renne (tel. 06-30142014). Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief