Vastenmaaltijd in de pastorie van Zundert

woensdag 28 februari 2024 18:00

Op woensdag 28 februari a.s. wordt in de pastorie van de Trudokerk vanaf 18.00 uur een vastenmaaltijd gehouden. Er wordt van de deelnemers een vrijwillige bijdrage gevraagd en de opbrengst komt ten goede aan de Landelijke Vastenaktie. Omdat we midden in de 40-dagentijd zitten zal het uiteraard een sobere maaltijd zijn. In het zuiden van Zimbabwe bedreigen lange droge periodes en overstromingen door hevige regens de voedselzekerheid. Omdat Vastenactie wil meewerken aan een wereld zonder honger, zetten zij zich tijdens de vastenperiode 2024 in voor de kwetsbare boeren in dit gebied. Ze leggen samen met lokale bevolking gemeenschappelijke moestuinen en waterpunten aan. Helpt u mee? Opgave via het secretariaat van de Christuskoning Parochie of via diaken Jan van Steenoven. Er zijn maar een beperkt aantal bezoekers mogelijk.

Locatie