Waterschap debat in Annakapel olv Take de Beer. FOTO BARRY JOOSEN
Waterschap debat in Annakapel olv Take de Beer. FOTO BARRY JOOSEN Foto: Barry Joosen

Annakapel stroomt over

Sport en vereniging

ZUNDERT - Zaterdag 23 februari nodigde de fractie van D66 Zundert enkele specialisten op het gebied van watermanagement uit in de Annakapel. Op deze informatieve ochtend voerde een panel discussie omtrent de nut en noodzaak van het waterschap, onder leiding van Take de Beer.

De nadruk lag op de huidige uitdagingen waarmee we te maken hebben om klimaatgevolgen te kunnen opvangen en beïnvloeden. Lokale en regionale sprekers betraden zaterdagochtend de Annakapel in Zundert om hun visie toe te lichten en met de gasten in gesprek gaan.

Brabantse Delta

Gemeenteraadslid Take de Beer van D66, tevens lijstduwer voor de partij Water Natuurlijk had drie sleutelfiguren in de dagelijkse discussies rond de stand van het water uitgenodigd, te weten: David Bömer van Treeport Zundert (boomteler); Hans Schep van Brabants Landschap; Wieke Bonthuis van Water Natuurlijk (Bestuurder Waterschap Brabantse Delta). Verder waren de lokale politici uitgenodigd als ook inwoners en belangen organisaties. Het gezamenlijk doel was al snel duidelijk: Om een groene gemeente te bereiken en behouden heb je een klimaatkrachtige gemeente nodig.

Verkiezingen

Water staat ons aan de lippen. Niet vanwege de aankomende waterschapsverkiezingen, maar vanwege de problemen die we er mee hebben. En die hebben we deels zelf veroorzaakt. Tijdens de ochtend werd al snel duidelijk dat klimaatinvloeden grote impact hebben op de beschikbaarheid van voldoende water of de overdaad er aan. Het vasthouden en geleidelijk verbruiken er van, maar ook de mogelijkheden tot opvang van overschotten, zijn actuele thema’s waar het waterschap aan werkt.

Lokaal

Opgemerkt kan worden dat de boomkwekers en het waterschap een goede band hebben opgebouwd en hiermee voor elkaar hebben gekregen waardoor vorige zomer tijdens de extreme droogte de planten toch voldoende water konden opnemen en de grootste productietak van Zundert niet in grote problemen is gekomen. Door vooral kleinschalige en lokale oplossingen kan veel bereikt worden. Daar waar overleg en internationale samenwerking belangrijk zijn leveren kleine lokale initiatieven direct zichtbaar resultaat op.

Klimaatschap

Wieke Bonthuis noemde het Waterschap vanwege haar bredere aanpak heel toepasselijk: Klimaatschap. Haar partij Water Natuurlijk is een brede beweging die wordt gesteund door natuurorganisaties, niet alleen de grote, en door diverse politieke partijen, waaronder D66 en Groen Links. Ook werd de aanwezige volksvertegenwoordigers uit Zundert gevraagd lokaal mee te denken en kleine stapjes vooruitgang en bewustwording te creëren door bijvoorbeeld het gebruikt van regentonnen te stimuleren, of ‘tegels eruit,groen erin’-acties te promoten. Maar ook de aanpak van de biodiversiteit door het zaaien van bloemenmengsels, zoals Treeport vorig jaar uitdeelde. Wieke deed boter bij de vis door de aanwezigen meteen te voorzien van zakjes ‘ vergeet-mij-nietjes’, met een dubbele boodschap richting de waterschapsverkiezingen op woensdag 20 maart. Ook statenlid Femke Dingemans van D66 Noord-Brabant liet van zich horen in Zundert, waarmee de campagne ook hier los is gebarsten.

Klimaatplan

Take de Beer, fractievoorzitter van D66 Zundert, riep aan het einde van de ochtend de gemeente Zundert op om aan de slag te gaan met een klimaatplan. “Concreet wil D66 dat kennis van de grote steden wordt gedeeld met kleinere gemeenten, zoals Zundert. Daarnaast moet er een loket komen bij de provincie of het waterschap, waar gemeenten terecht kunnen met (hulp)vragen. Beter nog zou zijn om de naam van het waterschap te veranderen in klimaatschap! Er is nu al zoveel mogelijk om extreme droge en natte perioden beter door te komen, dat moeten we met elkaar willen stimuleren.”

De Annakapel stroomde over van de ideeën en er was een breed draagvlak voelbaar onder de aanwezige bestuurders, specialisten, agrariërs en bewoners. Hiermee zijn er voldoende oplossingen gezaaid en hopelijk gaan de bewustwording en de maatregelen op lokaal-, waterschaps- en provinciaal niveau voldoende oogst opleveren voor Zundert om niet te natte voeten te krijgen maar zeker niet te droog komen te staan.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief