Afbeelding
Foto: Waterschap Brabantse Delta

Bergen op Zoom verlengt samenwerking met waterbedrijven

Door: Marjanne Havelaar Algemeen

BERGEN OP ZOOM - De gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht, Waterschap Brabantse Delta en de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides werken ook de komende jaren samen om de waterketen duurzaam te verbeteren. De partijen werken sinds 2011 al met succes samen onder de naam “Water en Klimaatkring West-Brabant” (WKW).

Met het oog op de uitdagingen die er liggen ten aanzien van het omgaan met toenemende weerextremen (klimaatadaptatie) hebben de bestuurders op vrijdag 25 februari ingestemd met een nieuwe bestuurlijke overeenkomst. Daarmee zetten de partijen de samenwerking voort tot tenminste 2026. 

In 2011 is de samenwerking gestart vanuit de doelen die voortkomen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Daarbij ging het enerzijds om de beheertaken in de waterketen verder te professionaliseren en de (personele) kwetsbaarheid te verminderen. Anderzijds werd ingezet op verbetering van de gehele waterketen op de lange termijn waarbij  ruimte wordt geboden aan innovaties. Ook in de komende jaren zetten de betrokken partijen zich in voor de verbetering van het beheer van de waterketen, inclusief het grondwater. 

Daarnaast wordt aandacht besteed aan de regionale aanpak van klimaatadaptatie. De regio West-Brabant staat onder druk door het veranderende klimaat. Om de risico’s voor de economie, gezondheid en veiligheid door weersextremen te beteugelen is een bundeling van krachten en regionale aanpak gewenst. Voor deze regionale aanpak is in 2021 de regionale strategie en uitvoeringsagenda klimaatadaptatie West-Brabant opgesteld met als doel om de regio klimaatbestendig en vóór 2050 water robuust in te richten.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief