Privacyverklaring Uitgeverij de Bode B.V.

Om gebruik te kunnen maken van onze diensten verwerkt Uitgeverij de Bode B.V. uw persoonsgegevens. De noodzakelijkheid waarmee deze persoonsgegevens worden verwerkt en de wijze waarop de verwerking plaatsvindt worden in deze privacyverklaring nader toegelicht.

 

Inhoud

1. Verwerkingsverantwoordelijke

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

3. Bijzondere persoonsgegevens

4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

5. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld

6. Waar slaan wij uw gegevens op en hoelang

7. Rechten die u kunt uitoefenen m.b.t. uw gegevens

7.1. Recht op informatie

7.2. Recht op inzage

7.3. Recht op correctie

7.4. Recht om bezwaar te maken

7.5. Recht op dataportabiliteit

7.6. Recht op beperking

7.7. Recht op vergetelheid

7.8. Recht om een klacht in te dienen

Contactgegevens Uitgeverij de Bode B.V.

 

1. Verwerkingsverantwoordelijke

Uitgeverij de Bode B.V., gevestigd aan de Molenstraat 17a-1, 4881 CP, te Zundert en bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder het nummer: 51483548 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

2. Persoonsgegevens die wij verwerken

Uitgeverij de Bode B.V. verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of deze gegevens aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die Uitgeverij de Bode B.V. verwerkt zijn:

· Voor- en achternaam

· Geslacht

· Geboortedatum

· Adresgegevens

· Telefoonnummer

· E-mailadres

· Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

3. Bijzondere persoonsgegevens

Uitgeverij de Bode B.V. heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke

toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op, dan verwijderen wij deze informatie.

 

4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Uitgeverij de Bode B.V. verwerkt enkel persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. De doelen waarvoor Uitgeverij de Bode uw persoonsgegevens (kan) verwerken:

· Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;

· U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

· U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

· Inzicht te krijgen in voorkeuren voor onze diensten, bijvoorbeeld per regio;

· Uitgeverij de Bode verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

 

5. Met wie worden de persoonsgegevens gedeeld

Uitgeverij de Bode deelt uw persoonsgegevens niet met derde tenzij wij hiertoe op verplicht zijn, bijvoorbeeld op basis van een wettelijke grondslag.

 

6. Waar slaan wij uw gegevens op en hoelang

Wij slaan uw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Het kan echter voorkomen dat bepaalde gegevens die we verzamelen, worden doorgegeven aan of opgeslagen op een bestemming buiten de EER, bijvoorbeeld omdat een van onze externe dienstverleners daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, zorgen wij dat dit gebeurt op een veilige en rechtmatige manier.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Wanneer u geen gebruik meer maakt van onze diensten verwijderen wij uw gegevens, behalve de gegevens die wij op grond van de wet moeten of mogen bewaren.

 

7. Rechten die u kunt uitoefenen m.b.t. uw gegevens

 

7.1. Recht op informatie

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw

persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze

privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

7.2. Recht op inzage

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij van u

hebben. U kunt dit schriftelijk bij ons aanvragen via e-mail. Aanvragen voor het recht op

inzage verwerken wij zo snel mogelijk.

 

7.3. Recht op correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd

zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Dit kunt u doen door contact op te

nemen met Uitgeverij de Bode B.V.

 

7.4. Recht om bezwaar te maken

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet

eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Bezwaar dient

schriftelijk, dan wel per e-mail, naar Uitgeverij de Bode B.V. gestuurd te worden.

Bezwaaraanvragen verwerken wij zo snel mogelijk.

 

7.5. Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om gegevens die u aan ons heeft gegeven in het kader van de

overeenkomst(en) die u met ons hebt gesloten te ontvangen in een machine-leesbaar

formaat, zodat u deze gegevens kunt bewaren in een database van u of van een andere

partij.

 

7.6. Recht op beperking

U heeft het recht om beperking van de verwerking van uw gegevens te verzoeken. Dit

betekent dat wij uw gegevens mogen bewaren, maar niet gebruiken. Dit recht ontstaat in een

aantal gevallen. Als u van mening bent dat hier sprake van is, kunt u schriftelijk contact met

Uitgeverij de Bode opnemen.

 

7.7. Recht op vergetelheid

U heeft het recht ons te verzoeken alle gegevens die wij van u hebben te

verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw gegevens te verwijderen, zullen wij

gegevens verwijderen die tot u herleidbaar zijn behalve de gegevens die wij op basis van de

wet moeten of mogen bewaren. Een verzoek tot vergetelheid dient schriftelijk te worden

gestuurd naar Uitgeverij de Bode B.V.

 

7.8. Recht om een klacht in te dienen

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw gegevens

omgaan. Wanneer u een klacht hebt lossen wij dat het liefst zelf met u op. Neem

daarvoor contact op met ons op. Ook heeft u het recht om u met uw klacht te wenden tot de

Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Contactgegevens Uitgeverij de Bode B.V.

Uitgeverij de Bode B.V. Molenstraat 17a-1

4881 CP Zundert

Telefoon 076 – 599 81 11

Telefax 076 – 599 81 99

www.uitgeverijdebode.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 09-09-2019.