Afbeelding
Foto: Gemeente Bergen op Zoom

Kwaliteit zwemwater Binnenschelde aanvaardbaar

Door: Marjanne Havelaar Algemeen

BERGEN OP ZOOM - Binnen de gemeente Bergen op Zoom is de Binnenschelde de officiële zwemlocatie. Tot genoegen van de vele liefhebbers van zwemmen in buitenwater, is de concentratie poepbacteriën verminderd. Daarom is het negatieve zwemadvies voor de Binnenschelde ingetrokken. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de hoeveelheid blauwalg in het water. Mocht die te groot zijn, dan kan er alsnog een negatief zwemadvies volgen.

Het negatieve zwemadvies dat in het zwemseizoen 2021 voor het badstrand de Binnenschelde gold is voor het zwemseizoen 2022 ingetrokken. Dat heeft de provincie Noord-Brabant besloten aan de hand van de metingen van waterschap Brabantse Delta. Uit onderzoek van het waterschap Brabantse Delta blijkt dat de waterkwaliteit bij het strand tijdens het laatste zwemseizoen is verbeterd ten opzichte van de vier voorgaande zwemseizoenen. De toezichthouder voor zwemplassen in de regio, de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, heeft dit bevestigd. Voor 2022 betekent dit dat de kwaliteitsklasse van het zwemwater langs het strand aan de Boulevard is gewijzigd van slecht naar aanvaardbaar. In het zuidwesten van de Binnenschelde, op de kop van de Bergse Plaat, bevindt zich het strand de Tureluur. De zwemlocatie strand Tureluur van de Binnenschelde wordt vanaf 2022 ook aangemerkt als officieel zwemwater. Uit de meetresultaten blijkt dat het zwemwater hier van goede kwaliteit is. 

De afgelopen járen zijn er verschillende maatregelen uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. In 2020 is een afvalwaterlozingsplaats gerealiseerd voor campers en zijn er borden geplaatst om campereigenaren te helpen om deze te vinden. Verder zijn er verschillende onderzoeken uitgevoerd om de bron en verspreiding van de E.coli en Intestinale enterokokken te achterhalen. Uit deze onderzoeken blijkt dat vooral de aanwezigheid van vogels (de uitwerpselen) zorgt voor de verhoogde concentraties. Om ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit van de Binnenschelde verbetert, worden er momenteel verschillende onderzoeken uitgevoerd om de inlaatbehoefte van water vanuit het Volkerak-Zoommeerte beperken. Daarnaast wordt overwogen om het dak van de Schelp en de twee ‘betonplaten’ bij het Kompas aan te sluiten op het riool zodat de vogelpoep vanaf daar niet in het water terechtkomt.

Het zwemwaterkwaliteitsoordeel heeft enkel betrekking op de concentraties fecale bacteriën (poepbacterie). Ondanks een goede fecale waterkwaliteit, kan er toch een negatief zwemadvies worden afgegeven op basis van de concentratie aan blauwalg. In het onderzoek daarnaar werden nog andere maatregelen genoemd zoals het uitdunnen van de brasemstand en het verzamelen en afvoeren van het maaisel van waterplanten. Deze maatregelen worden momenteel onderzocht en afgestemd met waterschap Brabantse Delta, de waterkwaliteitsbeheerder van de Binnenschelde.  Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief