Afbeelding
Foto: Hanneke Marcelis

Brabant investeert ruim 3,8 miljoen euro in behoud cultureel erfgoed

Door: Bregje Kop Cultuur

BRABANT - De provincie Noord-Brabant gaat ruim 3,8 miljoen euro investeren in de restauratie van monumenten, het onderhoud van molens en eco-archeologisch onderzoek. De helft van het bedrag komt vanuit het Rijk. “De provincie vindt het belangrijk het Brabants erfgoed zichtbaar en leefbaar te maken én te houden.”

Het grootste gedeelte van de investering (3.750.000 euro) wordt besteed aan het restaureren van rijksmonumenten. Daarnaast investeert de provincie 50.000 euro in het onderhoud van molens en 35.000 in eco-archeologisch onderzoek. Het bedrag voor rijksmonumenten wordt verdeeld over religieus erfgoed, kastelen en landgoederen, industrieel erfgoed en militair erfgoed. 

De regeling ‘onderhoud molens’ is een subsidie die in aanvulling is op een subsidie voor onderhoud aan molens van het rijk. Elke molen die van het rijk een subsidie heeft ontvangen krijgt de mogelijkheid om een provinciale subsidie van 10.000 euro aan te vragen. 

De subsidieregeling Eco-archeologie is er om het meest kwetsbare archeologische erfgoed uit Brabantse bodem niet verloren te laten gaan. Eco-archeologische vondsten zoals houten voorwerpen, planten- en dierenresten, maar ook textiel van soms duizenden jaren oud, vergaan zodra deze in aanraking komen met zuurstof. Naast waterschappen en gemeenten kunnen bijvoorbeeld ook terreinbeherende instanties subsidie aanvragen. 

Zichtbaar en beleefbaar
De provincie wil Brabant voor zoveel mogelijk mensen een fijne en leuke plek laten zijn. “Om te wonen, werken en te recreëren”, aldus de provincie. “Het Brabants erfgoed speelt daarbij een belangrijke rol.” De provincie wil een divers, aantrekkelijk en beleefbaar aanbod creëren.

Gedeputeerde Stijn Smeulders van Cultuur, Sport, Vrije tijd en Erfgoed: “Brabant heeft veel erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons er mee. Dat willen we zichtbaar en beleefbaar maken en houden. Daarbij ligt de focus van de provincie op vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant.”Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief