Afbeelding
Foto: Shutterstock

Borsels college zet plan huisvesting arbeidsmigranten ‘s-Heerenhoek door

Door: Britta Janssen Algemeen

‘s-HEERENHOEK - Ondanks de bezwaren van omwonenden werkt het Borselse college van burgemeester en wethouders mee aan het huisvestingsplan voor 48 arbeidsmigranten op het voormalige AMAC-terrein in ‘s-Heerenhoek.

‘Zowel voor beheer en exploitatie, als om de harmonie met het dorp te bewaren is 48 arbeidsmigranten een goed aantal’, staat in een nota van de gemeente Borsele. ‘Een ander voordeel is dat door dit initiatief reguliere woningen vrijkomen voor bijvoorbeeld starters.’ Projectontwikkelaar Cingelveste is eigenaar van een deel van het voormalige AMAC-terrein en wil er woonruimte creëren voor werknemers van Prior Group. Dit is een Zeeuwse uitzendorganisatie voor hoger gekwalificeerd technisch en logistiek personeel, voor wie Prior ook huisvesting en vervoer regelt. ‘De 48 personen zijn voornamelijk in dienst bij Prior. Het zijn vakspecialisten die werken in het Sloegebied. De meesten hebben een langdurige samenwerking met Prior. Momenteel wonen zij in reguliere woningen, verspreid door Zeeland. Om haar dienstverlening te verbeteren en haar werknemers te ontzorgen, wil Prior hen onderbrengen in een kleine huisvestingsvoorziening. Schoonmaak, vervoer en eventueel boodschappen kunnen dan centraal geregeld worden.’

Tweehonderd

De provincie Zeeland verwacht een forse toename van het aantal arbeidsmigranten, door onder meer economische groei. ‘Momenteel wonen en werken er circa 2.350 arbeidsmigranten op de Bevelanden. Dit aantal groeit naar verwachting met 1.000 migranten in de komende tien jaar. Bovendien is er al een tekort aan goede huisvesting en kampen bedrijven in het Sloegebied met een tekort aan technisch personeel.’ Daarom maakten de Bevelandse gemeenten afspraken over woningen voor deze mensen. ‘Voor Borsele komt het neer op het realiseren van tweehonderd nieuwe huisvestingsplekken in de komende tien jaar. Dat kan in reguliere woningen, op agrarische erven of in specifiek daarvoor bedoelde voorzieningen.’ Er gelden kwaliteitseisen, zoals één persoon per slaapkamer (tenzij er sprake is van een stel of bekenden) en vier personen per eenheid. Specifieke voorzieningen zijn voor maximaal tweehonderd personen aan de rand van een dorp en vijftig personen in het dorpshart.’ 

Onveiligheid

De gemeente erkent dat er ‘met name bij direct omwonenden geen draagvlak is’ voor het initiatief. Zij vrezen onder andere voor onveiligheid, waardedaling van hun woningen en geluidsoverlast. ‘Op een andere locatie in ’s-Heerenhoek wordt nu al overlast ondervonden bij een woning van arbeidsmigranten.’ Maar er spelen meer belangen bij de besluitvorming, aldus Borsele. ‘Met dit plan dringen we het tekort aan huisvesting terug. Het beoogde terrein ligt goed qua afstand tot het Sloegebied en ten opzichte van het dorp. Omdat wij de zorgen van omwonenden niet hebben kunnen wegnemen, stellen we een maximale periode van vijftien jaar voor. Dan is de behoefte aan deze huisvesting waarschijnlijk eerder toe- dan afgenomen, maar de conclusie van dit besluit is dat er dan geen arbeidsmigranten meer op die plek mogen wonen.’ De periode van vijftien jaar is volgens Borsele nodig voor de financiële haalbaarheid van het plan. ‘Na die periode bouwt Cingelveste woningen op de locatie.’

Als de vergunning zonder vertraging door bezwaren geregeld wordt, kan de realisatie van de huisvesting waarschijnlijk eind dit jaar beginnen.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief