Burgemeester De Vries geeft een duidelijk signaal af.
Burgemeester De Vries geeft een duidelijk signaal af. Foto: Peter van Trijen

Burgemeester De Vries: 'Nee tegen wietfabrieken in Etten-Leur'

Door: Monique Jansen OUD Algemeen

ETTEN-LEUR - Het gemeentebestuur van Etten-Leur gaat een negatief advies uitbrengen over de komst van twee legale wietfabrieken naar het Lochtsepad en de Geerstraat. "We hebben een eerste informatieavond gehad over de locatie aan de Geerstraat. Daar waren een kleine zestig mensen. Veruit de meeste mensen waren tegen", geeft burgemeester Miranda de Vries aan. Ook vond een enquête plaats onder de bewoners. 

In totaal ontvingen 2.500 bewoners een brief. Daarin vroeg de gemeente of zij de komst van wietkwekerijen naar Etten-Leur zagen zitten. 560 mensen reageerden op de brief. 

Acht op de tien mensen geeft aan zich nu veilig te voelen in Etten-Leur. Bij de komst van de cannabisplantages naar het buitengebied daalt dit veiligheidsgevoel naar nog maar vier op de tien mensen. Zij vrezen vooral voor criminaliteit. "Dat is voor ons een heel duidelijk signaal", meent de De Vries.

Beslissing vanuit Rijk

Daarnaast komt er nog een informatieavond voor de omwonenden van het Lochtsepad. Daarin mogen zij ook hun mening geven. Een aantal buren in deze omgeving keerde zich vanaf het begin tegen de komst van een mogelijke wietfabriek. 

De Vries verwacht dan ook niet dat deze bijeenkomst wel veel voorstanders telt. Zij geeft aan het belangrijk te vinden om te luisteren naar de burgers van Etten-Leur. Tegelijkertijd benadrukt zij dat uiteindelijk het Rijk een beslissing neemt. De gemeente kan de komst van wietfabrieken bij een positief besluit van de landelijke overheid niet tegenhouden. "Op zo'n moment kunnen wij alleen het bestemmingsplan toetsen. Als die het toestaat, kunnen wij dat niet weigeren", legt De Vries uit.

Vanuit het Rijk loopt een landelijk experiment voor de productie en verkoop van hennep in coffeeshops in tien gemeenten. Hiervoor geeft de minister tien ondernemers in Nederland toestemming om legaal hennep te produceren. De ondernemers moeten voldoen aan strenge eisen. Zo wordt onderzocht of ze geen banden hebben met criminelen. 

En ze moeten zorgen voor een uitstekende beveiliging van hun gebouw en hun medewerkers. Tot 1 juli mochten ondernemers een aanvraag indienen voor het experiment. In totaal kwamen 149 aanvragen binnen. Uiteindelijk krijgen tien bedrijven groen licht. In januari hakken de minister van Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid een knoop door. Gemeenten mogen laten weten of zij een wietfabriek binnen hun grenzen wel of niet zien zitten, maar het Rijk besluit uiteindelijk.

Zorgvuldige onderbouwing

Het gemeentebestuur benadrukt bewust te hebben gekozen voor een transparante procedure. Op deze manier kregen veel bewoners de mogelijkheid om hun mening te laten horen. Wethouder Ger de Weert geeft aan op deze manier het advies aan het Rijk zorgvuldig te kunnen onderbouwen: "Er zijn gemeenten die alleen maar een brief hebben geschreven waarin ze laten weten het experiment niet te zien zitten. Wij kunnen echt laten zien wat de bewoners van Etten-Leur vinden door de enquête en de informatieavonden." 

Hij vertrouwt erop dat de ministers deze informatie zorgvuldig laten meewegen bij de beslissing. Als er een legale wietfabriek in Etten-Leur komt, dan is de hennep overigens niet hier te koop. De cannabis gaat dan naar de tien gemeenten die meedoen met de wietproef. Onder meer in Breda gaan de coffeeshops legale hennep verkopen. 

Het Rijk wil de hennepteelt uit de illegaliteit halen.


Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief