Presentatie jaarproject inde Petrus kerk
Presentatie jaarproject inde Petrus kerk Foto: Jeanne Oomen

H. Mariaparochie gaat naar India

Algemeen

ETTEN-LEUR - Voorde vijfde keer start het Diaconale jaarproject  in de H. Mariaparochie. Het jaarproject heeft als doel geld in te zamelen voor een bijzonder goed doel. Dit jaar steunen we de Stichting Care Karnatakate  Breda waarvan twee bestuursleden bij ons parochiaan zijn, Ruud Touw en Jeanne Oomen.

Doel van de Stichting is het werven van fondsen ten behoeve van de psychosociale en educatieve projecten en scholen van de Norbertijnen in de deelstaat Karnataka in India. De focus ligt op onderwijs en zorg voor kinderen met motorische, zintuiglijke en/of verstandelijke beperkingen. In Nederland bezoeken  vergelijkbare kinderen een Mytylschool. 

Deze leerlingen met veelal ernstige motorische beperkingen (waaronder Cerebrale Parese, een ingrijpende beschadiging van de hersenen met gevolgen op uiteenlopend gebied) zijn onvoldoende in staat zelfstandig te zitten, zich te verplaatsen of materialen te hanteren. Het onderwijsleerproces wordt hierdoor zeer nadelig beïnvloed. Door aangepaste hulpmiddelen, zoals staplanken en rolstoelen, aangepast meubilair etc. kunnen deze leerlingen goed ondersteund staan en zitten. Hierdoor worden zij gepositioneerd in een uitgangshouding die hen de kans biedt informatie/ instructies op te nemen en (schrijf)materiaal te gebruiken. In 2017 is met financiële hulp van de stichting een speciale school (St. Norbert Special Education School in de plaats NR Pura) gerealiseerd. Naast onderwijs verzorgt deze school ook de realisatie van de aanpassingen die noodzakelijk zijn. Men beschikt over een eigen werkplaats waar de aanpassingen gemaakt kunnen worden. Daarnaast zijn er therapeuten werkzaam die de kinderen behandelen. Deze worden door de stichting ondersteund, getraind en gecoacht. 

Wij willen deze kinderen een kans geven een goed en waardevol bestaan te krijgen. Daarvoor willen we zoveel mogelijk geld inzamelen waarmee de stichting haar werk kan blijven doen en verder uitbouwen.  Net terug van een werkbezoek aan de school hebben Ruud en Jeanne in het afgelopen weekend in de beide kerken van de H. Mariaparochie het jaarproject gepresenteerd. Bij het werkbezoek werd opnieuw de grote behoefte aan adequate voorzieningen, waaronder rolstoelen, duidelijk, zodat kinderen in een verticale positie worden gebracht en onderwijs kunnen volgen, zelfstandig kunnen eten enz. Aan deze hulpmiddelen gaan we de opbrengst van het project besteden.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief