Afbeelding
Foto: Monique Jansen

Etten-Leur stelt criteria op voor locaties asielopvang

Door: Yvonne Vermeulen Algemeen

ETTEN-LEUR - Het college heeft criteria opgesteld waarmee locaties voor asielopvang in kaart worden gebracht. Deze criteria worden op 5 juni als raadsvoorstel gepresenteerd, inwoners kunnen in de vergadering van ‘De Raad Luistert’ nog inbreng geven. Daarna kunnen de criteria nog aangepast worden. 

Volgens burgemeester Mark Verheijen is vooral het proces voor het aanwijzen van de locatie(s) van belang. “De taakstelling die we vanuit de rijksoverheid krijgen is dat we 161 asielzoekers moeten opvangen, dat aantal kan nog oplopen. Wij willen dat er draagvlak is bij de bevolking en daarom is een goed proces van belang.” Hij pleit er daarom bij het COA voor om asielzoekers op te vangen die de kans hebben om een verblijfsvergunning te krijgen. “We willen zicht én grip hebben op wie er naar Etten-Leur komt. Maar we willen deze mensen ook snel onderdeel maken van de West-Brabantse gemeenschap.” 

Als eerste criteria is de gemeente op zoek naar minimaal één en maximaal drie locaties waar tussen de 55 en 250 personen kunnen worden opgevangen. De gemeente zou het liefst 250 personen op één locatie opvangen. Minderjarig alleenstaande asielzoekers worden vaak in kleinere locaties opgevangen, ook daar staat de gemeente voor open. De afstand tussen de locaties is minimaal 500 meter en valt binnen een straal van 2 kilometer van óf het winkelhart of het Van Bergenplein in Leur. Ook wordt er afstand gehouden van woningen, dat is minimaal 15 meter. 

Er wordt in de zoektocht zowel gekeken naar bestaande locaties als naar een leeg terrein, mits die gemakkelijk aan te sluiten zijn op nutsvoorzieningen. Er is wel een voorkeur voor een bestaand pand, uit oogpunt van de kostenefficiëntie. Voor een bestaande locatie geldt een vloeroppervlak van duizend vierkante meter als het om 55 personen gaat. Voor iedere persoon extra is 15 vierkante meter nodig, deze eisen zijn afgeleid van COA-criteria. Op de locatie worden van voor minimaal twee en maximaal 5 jaar asielzoekers opgevangen. 

Ook het COA stelt criteria op. Zo wordt er een activeringsprogramma opgezet om bewoners van het AZC zo goed mogelijk op een actieve en maatschappelijke wijze te betrekken bij sociale projecten. Wordt er voldoende bevoegd personeel ingezet, is er 24/7 een contactpersoon beschikbaar en zijn er ontmoetingsmomenten met de buurt. Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief