Jaap Lucieer en Ceest Musters houden de vinger op de zere plek. FOTO STELLA MARIJNISSEN
Jaap Lucieer en Ceest Musters houden de vinger op de zere plek. FOTO STELLA MARIJNISSEN

Seniorenraad ijvert voor start project AutoMaatje en komst van meer seniorenwoningen

Door: Stella Marijnissen Algemeen,Nieuws

ETTEN-LEUR - Al jarenlang zet de Seniorenraad zich in voor de belangen van de oudere inwoners van Etten-Leur. Gevraagd maar ook ongevraagd geeft zij adviezen bij de besluitvorming in praktische en beleidsmatige zaken. Niet alleen bij de Gemeente Etten-Leur maar bij alle partijen die op enigerlei wijze van invloed kunnen hebben op leef- en wooncomfort van de senioren.

De Stichting Seniorenraad werd opgericht in 1993 met als doel: gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de gemeente over allerlei zaken, van huisvesting tot mobiliteit. In de loop der jaren ontstonden diverse adviesraden en platforms die sinds 2018 ondergebracht zijn in het participatienetwerk Sociaal Domein.

Niet opheffen

Cees Musters, secretaris van de stichting Seniorenraad: "Bij de oprichting van het participatienetwerk hebben wij gezegd dat wij eerst wilden zien hoe een en ander functioneerde en hoe de samenwerking ging verlopen. Daarnaast waren wij van mening dat niet alle belangengebieden werden bestreken. Wij noemen bijvoorbeeld veiligheid, wonen en mobiliteit. Dat zijn zaken waarmee je als oudere veel mee te maken krijgt. We zitten nu in het tweede jaar van het nieuwe netwerk maar vinden dat wij onszelf nog lang niet kunnen opheffen."

Maatje

En daar is voorzitter Jaap Lucieer het mee eens. "Wij zijn na de oprichting overgegaan op wat wij noemen de Seniorenraad 2.0. We hebben een nieuw beleidsplan 2018-2022 en negen actiepunten. Een daarvan is AutoMaatje, en daarbij gaat het om het 'Maatje.' Mensen die in een sociaal isolement zitten en vaak ook hulpbehoevend zijn worden daar met het Maatje en diens Auto uitgehaald. De vrijwilliger zorgt niet alleen voor het vervoer maar gaat ook even mee winkelen, een kopje koffie drinken of in het ziekenhuis soms zelfs mee tot in de behandelkamer, als de klik er is en er een vertrouwensband is opgebouwd. Dat is dus heel iets anders dan taxivervoer."

Geld

Het systeem is ontwikkeld door de ANWB en de gemeente heeft bij de raad het verzoek neergelegd om dat op te zetten. Een voorwaarde van de ANWB echter is de medewerking van een betaalde coördinator en daar heeft de Seniorenraad geen geld voor. Lucieer: "We hebben een plan geschreven en een gesprek gehad met wethouder Van der Bijl. Die zegde ons twee jaar 5.000 euro toe maar daarvan kun je niemand betalen." Musters: "We hebben becijferd dat we het eerste jaar 20.000 euro en het tweede jaar 13.500 nodig hebben." De heren zijn het er over eens dat er wellicht nog wel ergens een potje is waaruit in de toekomst geld voor AutoMaatje kan worden getoverd. "Want per saldo krijg je een besparing op de kosten voor de deeltaxi" zegt Musters. "De gemeente gaat dat nog voor ons uitzoeken."

Sponsors

De Seniorenraad is nu op zoek naar financiële middelen om het project de eerste twee jaar te kunnen laten draaien en heeft sponsors nodig. "Daarna is het aan de gemeente", zegt Lucieer. "Het gaat tenslotte niet alleen om taxivervoer, het gaat veel verder." Daarnaast is er behoefte aan vrijwilligers voor het meldpunt, en aan chauffeurs. Zij krijgen een training. De chauffeurs krijgen daarnaast een kilometervergoeding. De gewenste startdatum van het project AutoMaatje is 1 januari 2020. Mensen die zich willen opgeven als vrijwilliger kunnen zich melden bij seniorenraad@gmail.com.

Behoefte

Een van de andere speerpunten van hun actieplan is de huisvesting voor ouderen, waaraan een schreeuwende behoefte is. Lucieer zegt daarover: "Wij zitten met smart te wachten op seniorenwoningen". Waarop Musters aanvult: "Er worden nu plannen gesmeed maar die hadden vijf jaar eerder al klaar moeten zijn. Dan had er nu gebouwd kunnen worden. Er zijn wat lichtpuntjes met de te bouwen appartementen aan de Couperuslaan, het van Bergenpark en de Kloostergaard maar dat is lang niet voldoende. We houden de vinger op de zere plek!"[l]Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief