De ondertekening van de intentieverklaring door de bestuurders van de vier partijen. FOTO JOHAN WAGENMAKERS
De ondertekening van de intentieverklaring door de bestuurders van de vier partijen. FOTO JOHAN WAGENMAKERS Foto: Johan Wagenmakers

Junior College zorgt voor betere aansluiting

Door: Johan Wagenmakers Algemeen

OUDENBOSCH - Om de kloof tussen het primair en voortgezet onderwijs in onze regio te verkleinen is er een samenwerkingsinitiatief tussen vier stichtingen ontstaan. Het voornaamste doel is om de leerlingen van 10 tot 14 jaar vanaf januari 2020, door een geleidelijke overgang, meer kansen te bieden en hun mogelijkheden beter te benutten. De oprichting van Junior College, zoals het initiatief is genoemd, is tevens een primeur voor Noord-Brabant.

De intentieverklaring werd, onder toeziend oog van de verantwoordelijke wethouders Eef Schoneveld van Moerdijk en Thomas Melisse van de gemeente Halderberge, ondertekend in De Standaert in Standdaarbuiten door de bestuurders van de Borgesiusstichting, Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant, Stichting De Waarden en Stichting Markland College. Met deze vier besturen wordt een groot deel van West-Brabant beslagen. "Wij zijn trots op dit initiatief, wat een extra impuls gaat geven aan het onderwijs in beide gemeentes", laten beide wethouders weten.

Kloof

Belangrijkste facet uit de verklaring is het streven naar een ononderbroken ontwikkelingsproces voor alle leerlingen. Docenten van het Markland College gaan daartoe les geven aan basisschoolleerlingen, en leerkrachten van het primair onderwijs op hun beurt aan brugklassers. Op deze manier hoopt men de kloof tussen beide onderwijsinstellingen kleiner te maken, waardoor het voor de leerlingen minder spannend wordt om het middelbaar onderwijs in te stappen én om ze daarbij eerder en beter het juiste niveau te laten kiezen. "Stonden voorheen de ruggen van voortgezet en primair onderwijs tegen elkaar, dan gaan we nu meer samenwerken. Het is een uitwisseling van expertise en kennis die we in huis hebben," merkt directeur Richard Rovers van het Markland College in Zevenbergen op. Het initiatief gaat per 1 januari in, is uniek in Noord-Brabant en heeft een proefperiode van twee jaar, waarna evaluatie volgt.

Junior College

Door enkele leerlingen samengesteld uit het primair en voortgezet onderwijs werd de uiteindelijke naam bekend gemaakt waaronder het proefproject gaat lopen: Junior College. Daarbij onderverdeeld in een Junior College Zevenbergen en een Junior College Halderberge/Zegge, die onderling wat verschillen kennen. Zo heeft Zevenbergen als stromen techniek, lifestyle, ondernemen, art/design en talen en Halderberge/Zegge praktische talentontwikkeling, een rijk taalaanbod, Engels (Anglia) en sport/cultuur. Bovendien wordt Zevenbergen gehuisvest in het Markland College en Halderberge/Zegge op de basisscholen zelf.

Doelen

Door de samenwerkende besturen is een aantal doelstellingen geformuleerd. Zo wil men onder meer de doorstroom bevorderen, de leerlingen van de groepen 7 en 8 uitdagen en stimuleren, méér uitgaan van de eigen kracht, talent en passie van de leerlingen, sterker met de ouders samenwerken en het bedrijfsleven intensiever erbij betrekken om uiteindelijk te komen tot het creëren van een professionele leerorganisatie voor primair en voortgezet onderwijs. In Zevenbergen werkt men daartoe samen met basisscholen De Neerhof en De Boemerang en in Zegge en Halderberge met alle basisscholen.

Goed idee

De twaalfjarigen Bram en Jelle komen uit Standdaarbuiten en zitten beiden in de brugklas havo-vwo van het Markland College in Zevenbergen. "We hadden ook naar Oudenbosch kunnen gaan, maar Zevenbergen was een fijner gevoel en leek ons een leukere school." Op de vraag wat zij van het project vinden, zegt Bram: "Ik vind het een goed idee om de overstap kleiner te maken. In groep 7 en 8 kregen we bijna nooit huiswerk." Jelle vult aan: "Hetzelfde vind ik ook, als huiswerk kregen we twee keer per maand wat over nieuws en zo en af en toe wat rekenen en taal. Dat wordt straks meer en is alleen maar beter."Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief