Afbeelding
Foto: Conny van Caam

Partij voor de Dieren uit kritiek op wijziging Airparc Seppe

Door: Vera de Geus Algemeen

BOSSCHENHOOFD - De Partij voor de Dieren is niet gelukkig met de bestemmingsplanwijziging op Airparc Seppe. Het wordt onder voorwaarden mogelijk om niet-luchtvaartgebonden bedrijven toe te laten en volgens de PvdD gaat dat in tegen voorwaarden die Provinciale Staten eerder hebben gesteld. Het college van Halderberge is van mening dat de zaak een stuk genuanceerder ligt. 

Stef Have van Airparc Seppe en wethouder Thomas Melisse gaven eerder al duidelijk aan dat er aan de buitenkant van het vliegveld niets verandert. “De realisatie en de uitstraling blijft hetzelfde”, zo zei Melisse. De verruiming van het bestemmingsplan laat de combinatie tussen kantoor en hangar niet los. Doordat sommige bedrijven alleen gebruik maken van de hangars en een klein gedeelte van de kantoren, ontstaan door het vrijkomen van deze kleine kantooroppervlaktes, kansen voor bijvoorbeeld startups en innovatieve bedrijven. Met deze verruiming zou een klein deel van het kantooroppervlak gebruikt mogen worden voor niet luchtvaartgerelateerde bedrijven. “Nu is het zo dat een hightech-bedrijf dat kan zorgen voor veel werkgelegenheid niet op dit bedrijvenpark terecht kan, omdat slechts 15 procent van hun diensten ingezet worden voor de luchtvaart en niet bijvoorbeeld vijftig procent. Door niet meer naar dit soort percentages te kijken, kunnen we grote kansen benutten”, zei hij eerder.

Amateurvliegveld

Van der Wel van de PvdD is van mening dat de gemeente Halderberge de belangen van een projectontwikkelaar zwaarder laat wegen dan de eerder gemaakte afspraken, die juist gemaakt zijn in het belang van de omgeving en de omwonenden: “Het bedrijventerrein mocht daar destijds komen onder één voorwaarde, dat er zich alleen bedrijven mogen vestigen die iets met het vliegveld doen. Die voorwaarde was juist bedoeld om een passende schaal te vinden tussen vliegveld en bedrijvigheid. En nu de animo voor luchtvaartgebonden bedrijven er, zoals verwacht, na acht jaar nog steeds niet blijkt te zijn, wil de gemeente Halderberge opeens de voorwaarden wijzigen, om het bedrijventerrein dan maar vól te krijgen met gewone kantoren. Kantoren die in de regio nu al vaak leeg staan!” Volgens Van der Wel is de kleine luchthaven voor een amateurvliegveld al groot genoeg en meer bebouwing is volgens hem een verdere een aanslag op het Brabantse landschap. “We maken ons nu al ernstig zorgen om de aanblik van Halderberge vanaf de snelweg, het zo mooie Halderberge, dat dadelijk verstopt ligt achter een muur van loodsen en kantoorgebouwen, met een gruwel voor de hele omgeving het megareclamebord er bovenop. En waarom? Om de portemonnee van een projectontwikkelaar te vullen!”, aldus Van der Wel die zich ook zorgen zegt te maken over de geluidsruimte die wordt vergund. “De geluidsberekeningen zijn gebaseerd op veel te zware helikoptertypen. Dit blijkt uit een recent onderzoeksrapport van het NLR en wordt bevestigd door de provincie die in antwoord op eerdere vragen ook toegeeft dat er op een aantal meetpunten te veel geluid is.”

Speciale status

“In het bestemmingsplan van 2013 is opgenomen dat Breda Airparc een speciale status heeft. Dit maakt de ontwikkeling van luchtvaartgebonden (en in ondergeschikte mate voor luchtvaart gerelateerde) bedrijvigheid mogelijk. Ook in het nieuwe bestemmingsplan blijft deze speciale status van het bedrijvenpark. Voordat er inderdaad een verruiming komt van het bestemmingsplan, moeten er nog wel wat stappen genomen worden, waaronder behandeling door de gemeenteraad en de provincie”, zo benadrukt een gemeentewoordvoerder. Wethouder Thomas Melisse zegt desgevraagd: “Het toelaten van niet-luchtvaartgebonden bedrijven geldt niet voor het hele bedrijvenpark, maar slechts voor een deel. Voordat een niet-luchtvaartgebonden bedrijf zich mag vestigen is een onderbouwing van het plan nodig waarin duidelijk staat wat de toegevoegde waarde van het bedrijf is voor de regio. Het deel van het bedrijvenpark waar niet-luchtvaartgebonden bedrijven mogelijk gemaakt worden, geeft ruimte aan innovatieve bedrijven en startups die anders mogelijk niet voor onze regio zouden kiezen.” Wethouder Hans Wierikx voegt daaraan toe: “In de onderbouwing worden ook voorwaarden gesteld bij de totstandkoming van de aanpassing van het bestemmingsplan. Eén van deze voorwaarden is het inperken van de geluidsruimte voor helikopters. De geluidsruimte die mogelijk is op basis van het huidige Luchthavenbesluit wordt dan bijgesteld. Dit zorgt voor de omgeving juist voor minder overlast, omdat de helikopterbeweginge4n in de hoogste geluidscategorie gaan afnemen.” Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief