Groot Zeeuw Online Verkiezingsdebat ZB 2021
Groot Zeeuw Online Verkiezingsdebat ZB 2021 Foto: Edwin Mijnsbergen

Af en toe gespetter tijdens groot Zeeuws online Verkiezingsdebat

Door: Edwin Mijnsbergen Algemeen

Vandaag om 11.00 uur gingen tien (kandidaat-)Kamerleden met elkaar in debat over de thema’s bereikbaarheid, economie, gezondheidszorg en gemeentefinanciën. Het was een online-debat vanuit de ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg.

Na een kort voorstelrondje door presentatoren Peter Joosse (oud-griffier Provincie Zeeland) en Barbara Audenaert (cultuurconsulent ZB) weerd het eerste thema ingeleid door een animatie waarna Martin Bos (FvD) en Niels van den Berge (Groen Links) met elkaar in debat gingen over de stelling ‘Zonder auto kom je nergens in Zeeland’.

Bereikbaarheid
Beide partijen zijn voor investeren in het openbaar vervoer. Het dekkingsplan is wel anders: GroenLinks wil snellere verbinding met Noord-Brabant en Antwerpen en niet alleen met de Randstad, en in elk dorp een busverbinding. De multinationals moeten dat opbrengen door meer belasting te betalen. Forum wil stoppen met het ‘idiote klimaatbeleid’ en in plaats daarvan meer geld uitgeven voor wegen en OV. Op de kijkersvraag: wilt u een tolvrije Westerscheldetunnel waren beiden het eens: ‘Gelijk afschaffen die tol’, sprak Martin Bos.

Economie
Op het thema economie gingen drie dames met elkaar in debat. Joba van den Berg (CDA), Barbara Oomen (PvdA) en Leonie Vestering (PvdD) trokken niet echt de messen naar elkaar over de vraag biedt corona het MKB in Zeeland ook kansen?
CDA is het eens met de stelling ‘De trek van Randstad naar Zeeland is een win/win’. Er zijn veel vacatures die nu moeilijk te vervullen zijn. Zeeland moet een energy valley worden.
Een vraag van de kijker is ‘Als we mensen naar Zeeland halen, gaat dit niet ten koste van de werkgelegenheid?’ CDA, PvdA en PvdD vinden dit juist een oplossing voor dit probleem, want er zijn genoeg vacatures.
Daarbij vindt CDA dat 25% van de woningen voor starters moet zijn.
PvdD laat weten dat het ook belangrijk is om de voorzieningen en de natuur op peil te houden. De PvdA steunde de PvdD hierin.

Gezondheidszorg
Het werd even spannend bij het thema gezondheidszorg toen Jacqueline van den Hil (VVD) en Nicole Temmink (SP) de degens kruisten over de stelling: ‘Stoppen met de marktwerking in de zorg en met privé-klinieken in Zeeland.’
VVD is het oneens met de stelling. Van den Hil beaamt juist dat privé-klinieken drukverlagend werken op de reguliere zorg. ‘Ouderen die wat meer kunnen betalen, kunnen in een andere zorgvoorziening terecht. Dit geeft ruimte voor de andere mensen in de reguliere zorg.’
SP is juist voor deze stelling. De gezondheidszorg moet toegankelijk zijn voor iedereen, er moeten gewoon drie volwaardige ziekenhuizen zijn in Zeeland en ze pleiten voor een nationaal gezondheidsfonds.

Op een vraag over huisartsen in Zeeland zegt Temmink van de SP: ‘Er moeten heel snel huisartsen worden opgeleid in Zeeland.’

Gemeentefinanciën
Over de stelling: ‘Zeeland moet één gemeente worden om mee te tellen in Den Haag’ waren de meningen verdeeld tussen Vera Bergkamp (D66), Jan Henk Verburg (CU) en Johnny Lukasse (SGP).

De drie partijen zijn het oneens met deze stelling. Vera Bergkamp van D66 laat weten dat opschalen geen oplossing is voor een harder geluid in Den Haag. Wel moeten de financiën door bijdrage van het rijk op orde worden gebracht. Een lappendeken aan gemeenschappelijke regelingen is geen oplossing en kan lijden tot gebrek aan democratische controle.

Jan Henk Verburg van de CU geeft aan dat Zeeland niet goed uit de herverdeling van het gemeentefonds komt, er moeten meer middelen komen vanuit de overheid voor de gemeenten.

Lukasse vraagt zich ook sterk af of opschalen echt zou helpen. Dit doet geen recht aan gemeenten. In bijvoorbeeld gemeente Goes is wel nog net ruimte om de belastingen verhogen.

Het Zeeuws online verkiezingsdebat is nog terug te kijken tot 17 maart via de livestream op www.dezb.nl/verkiezingen. Het werd georganiseerd door ZB, mogelijk gemaakt door OZO en Europe Direct.Blijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief