'Geluidshinder A4 bij Heijningen overschrijdt fors de norm'

Door: Peter Houtepen Algemeen

HEIJNINGEN - Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) is op uitnodiging van de VVD-fractie Moerdijk naar Heijningen gekomen om de geluidsproblematiek van de snelweg A4 bij Heijningen te komen 'schouwen'.  Samen met VVD-wethouder Thomas Zwiers van de gemeente Moerdijk, de gemeenteraadsleden Remco Heus en Danny Dingemans en burgerlid Dylan Vogelaar, allen van de VVD Moerdijk, luisterde hij naar de klachten en opmerkingen van de werkgroep Leefomgeving Heijningen, in deze vertegenwoordigd door Ilja de Jong en Jasper Visser.

Dijkstra was op dat moment al enigszins op de hoogte van de geluidsoverlast omdat hij even daarvoor een kopje koffie gedronken had bij Ina Frijters aan de Friesestraat in Heijningen. Zij woont al zo'n vijftig jaar op dit adres. Haar tuin grenst aan de A4 en vertelde dat het altijd druk is op de snelweg. Een contante stroom van verkeer, ook 's nachts, waarbij ze het nog niet eens heeft over de motoren die bij nacht en ontij menen van de snelweg een racebaan te moeten maken. Een aantal van haar buren hebben daarom hun slaapvertrek noodgedwongen naar de voorkant van hun huis verplaatst.

Voortraast

Na de koffie wandelde Dijkstra en gevolg naar het viaduct over de snelweg, waar hij met eigen ogen én oren waar kon nemen dat het verkeer inderdaad via een constante stroom voortraast. Aan de overkant van het viaduct werd hij vervolgens ontvangen door een aantal leden van de werkgroep Leefomgeving Heijningen. Ilja de Jong en Jasper Visser staken meteen van wal. "We hebben echt 24 uur per dag last van geluidshinder", vertelden zij. "Sinds het doortrekken van de A4 van Dinteloord naar Bergen op Zoom is het verkeer enorm toegenomen."

Wachten

Dat de snelweg doorgetrokken is, dat snappen ze ergens wel. Echter, dat er geen geluidwerende maatregelen genomen zijn, leidt tot veel onbegrip bij de inwoners van Heijningen en Helwijk. Bij Steenbergen, waar een nieuw stuk snelweg aangelegd werd, zijn die maatregelen namelijk wel genomen. "En wij moeten nog steeds wachten." De reden hiervoor is dat het om een reeds bestaand stuk snelweg gaat en daarvoor gelden nu eenmaal andere procedures, zo legde Dijkstra uit.

Overschreden

De metingen die de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) vorig jaar uitgevoerd heeft, toonden aan dat de grens voor geluidshinder fors overschreden wordt. De gemeente Moerdijk erkent de problematiek al langer. Ondanks herhaald verzoeken aan Rijkswaterstaat om passende maatregelen te treffen, lijkt hier vooralsnog weinig te gebeuren. Wel heeft verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen een voorzet gegeven voor het versnellen van het proces, door de gemeente Moerdijk te vragen zelf een deel van de kosten voor haar rekening te nemen. Hierop heeft de gemeenteraad op voordracht van de VVD meteen een motie aangenomen om hierover in overleg te gaan met Den Haag.

Duidelijkheid

Remco Dijkstra is van mening dat het hele proces al te lang duurt voor alle betrokkenen. Hij  informeerde de aanwezigen dat er in juni een algemeen overleg gepland staat waarin de verkeersminister met de Tweede Kamer grote infrastructurele projecten bespreekt. Om de problematiek van de geluidsoverlast langs de A4 bij Heijningen en Helwijk hiervoor goed op de kaart te zetten, adviseert Dijkstra om met een kleine afvaardiging vanuit de werkgroep naar Den Haag te komen om bij de voorafgaande Kamercommissievergadering alvast om passende maatregelen te vragen. "Ik hoop dat we zo in het najaar duidelijkheid hebben over het al dan niet plaatsen van geluidsschermen." FOTO MIRYAM VAN DER STEEBlijf op de hoogte van het lokale nieuws uit jouw regio met onze dagelijkse nieuwsbrief